Sivu päivitetty 7.11.2017
ATT_avoin_tiede_ja_tutkimus.jpg

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti saatavissa. Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja monet tutkimusrahoittajat myös edellyttävät korkeakouluilta tutkimuksen avoimuutta. 

Avoin TKI-toiminta Turun AMK:ssa

Ammattikorkeakoulut toteuttavat avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapoja avoimella TKI-toiminnalla.

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapoja: TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Tämä tarkoittaa, että TKI-toiminnassa noudatetaan hyviä aineistonhallintatapoja, tutkimuseettisiä periaatteita, lainsäädäntöä sekä TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia. Toiminnassa huolehditaan luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta.

Turun AMK:n Avoimen TKI-toiminnan periaatteet on otettu käyttöön vararehtorin päätöksellä 1.1.2017 alkaen.

Avoin julkaiseminen ja avoimet tutkimusaineistot

Turun AMK:ssa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen. Avoimella julkaisemisella (Open Access) tarkoitetaan, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa.

Turun AMK:n henkilöstö tuottaa vuosittain yli 600 julkaisua. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa. Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisut rinnakkaistallennetaan pysyvästi käytettäväksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon.

Tutkimus-ja kehittämisprosessien aikana käytetään ja kerätään usein erilaista tutkimusaineistoa. Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa tuotetut aineistot ja menetelmät avataan ja tulokset julkaistaan, ellei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu esimerkiksi tietosuojan tai tiedon kaupallistamiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta.

Turun AMK:n TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista. Ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tietoa Turun AMK:n projekteista , TKI-toiminnasta  ja ympäristöistä   löydät verkkosivuiltamme.