Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.6.2024

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti kenen tahansa saatavana. Avoin tiede ja tutkimus on osa vastuullista tiedettä.  

Avoimiin toimintamalleihin kuuluvat hyvien aineistonhallintatapojen, tutkimuseettisten periaatteiden, lainsäädännön sekä TKI-toimintaa koskevien rahoitusehtojen ja sopimusten noudattaminen sekä huolehtiminen luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja monet tutkimusrahoittajat edellyttävät korkeakouluilta tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnalta ja oppimiselta avoimuutta.  

Open science -toiminta Turun AMK:ssa 

Turun AMK on sitoutunut strategiassaan edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) periaatteita ja toimintamalleja sekä kansallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia ja suosituksia omassa toiminnassaan sekä alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Turun AMK on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 .  

Avoimen tieteen kehittämistyötä tehdään tiiviissä kansallisessa yhteistyössä. Olemme mukana kansallisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa osallistumalla aktiivisesti asiantuntija- ja työryhmätyöskentelyyn. 

Turun AMK:n avoimeen toimintakulttuuriin kuuluu sekä muualla tuotetun tiedon hyödyntäminen omassa toiminnassa että tuotettujen aineistojen ja oppimateriaalien, menetelmien ja asiantuntijuuden jakaminen mahdollisimman laajasti. Tuotosten jakamisessa suosittelemme  Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) -lisenssiä .

Avoimuuden toimintamallien hyödyntäminen varmistaa osaltaan ammattikorkeakoulun toimintakyvyn ja vaikuttavuuden tulevaisuuden toimintaympäristöissä. Samalla ne lisäävät tutkimuksen ja oppimisen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä. 

Avoimuuden osa-alueet 

Edistämme avoimen tutkimuksen ja tieteen käytänteitä kaikilla avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueilla. 

Avoin toimintakulttuuri 

Avoimella toimintakulttuurilla tarkoitamme avoimia, koko Turun AMK:n läpäiseviä käytänteitä ja toimintamalleja sekä niitä tukevia työkaluja, jotka ovat saavutettavia, kestäviä ja edistävät osallisuutta. Avoimen toimintakulttuurin näkökulmasta vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen osaamista tarjoamalla henkilöstölle koulutusta, oppaita ja tukipalveluja.  

Olemme allekirjoittaneet  DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment)  ja  CoARA-sopimuksen (Coalition for Advancing Research Assessment) . CoARA-sopimuksessa määritellään tutkimuksen arvioinnin yhteiset periaatteet, kuten eettisesti vastuullisten toimintatapojen noudattaminen. Toimenpiteissä korostetaan tutkimuksen ja tutkijan laadullista arviointia.  

Vahvistamme asiantuntijuuden näkyvyyttä kannustamalla Turun AMK:n tutkijoita ja asiantuntijoita ottamaan käyttöön Tutkijan profiili -työkalu Tiedejatutkimus.fi -palvelussa. 

Avoin julkaiseminen 

Avoin julkaiseminen (Open access) tarkoittaa mahdollisuutta lukea ja linkittää julkaisuja kokotekstinä niin, että ne ovat korkeakouluyhteisön ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä maksutta verkossa. 

Turun ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen, ja rinnakkaistallentaminen on osa Turun AMK:n prosesseja. Myös Turun AMK:n julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa. 

Avaamme Turun AMK:n henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja rinnakkaistallentamalla ne pysyvästi kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen kustantajien sallimilla tavoilla. 

Lue lisää: Turun AMK:n Open access -opas

Tutkimusaineistojen avoimuus 

Tutkimusaineistojen avaamisella tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaista aineistonhallintaa ja käsittelyä siten, että aineiston jakaminen onnistuu tarvittaessa. Tutkimusaineiston hallintaan kuuluu tutkimusaineiston metatietojen saattaminen julkiseksi ja haettavaksi, vaikka itse aineistoa ei avattaisikaan. 

Turun ammattikorkeakoulussa tuotetut tutkimusaineistot ja -menetelmät avataan ja tulokset julkaistaan, ellei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu esimerkiksi tietosuojan tai tiedon kaupallistamiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta.  

Lue lisää: Turun AMK:n datanhallinnan opas  

Oppimisen avoimuus 

Avoimen oppimisen (Open Education) tavoitteena on laajentaa oppimisen saatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia kaikille poistamalla esteitä ja parantamalla saavutettavuutta, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen rikastuttaa opetusta ja yhdistää muodollisen ja epämuodollisen oppimisen polkuja.  Se toteutetaan usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. 

Oppimisen avoimuus sisältää myös avoimien oppimateriaalien laatimisen, hyödyntämisen ja yhteiskehittämisen. Avoimet oppimateriaalit ovat opetuksessa, oppimisessa ja tutkimuksessa käytettäviä materiaaleja, kuten kursseja ja tehtäväkokonaisuuksia. Nämä materiaalit voivat olla joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja siten, että niiden käyttö, muuntelu ja levittäminen on sallittua.   

Turun AMK:n Avoimien oppimateriaalien suositus tukee Turun AMK:n pedagogisten periaatteiden mukaista oppimista ja kannustaa oppimateriaalien avaamiseen Avointen oppimateriaalien kirjastossa (AOE). 

Turun AMK:n oppimisessa huomioidaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta . Oppimisen avoimuus edistää oppimisen monimuotoisuutta ja tukee saavutettavuutta.

Avoimet opetuskäytänteet ovat Turun AMK:n korkeakoulutuksen toimintatapa, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen. 

Kirjasto- ja tietopalvelut koordinointivastuussa 

Turun AMK:n open science -toimintaa koordinoi Kirjasto ja tietopalvelut -yksikkö. Turun AMK:ssa toimii Open science -työryhmä, jonka tehtävänä on avoimen tieteen toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen Turun AMK:ssa.  

Open science -työryhmän jäsenet: 

Anne-Marie Tuikka
Eija Suikkanen
Markus Hatakka
Milla Roininen
Ritva Salminiitty
Tero Vahanne
Saija Vanhanen
Sanna Virtanen
Elina Vuorio

Open science -toimintaa tukee ohjausryhmä.

Open science -ohjausryhmän jäsenet: 

Marita Ahola  
Ursula Hyrkkänen
Marjo Joshi
Johanna Krappe
Ulla-Maija Lakka
Mika Lohtander
Juha-Pekka Saarinen
Ilona Tanskanen
Anne-Marie Tuikka