Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.6.2023
ADMO, 5G-Advanced for Digitalization of Maritime Operations

ADMO, 5G-Advanced for Digitalization of Maritime Operations

ADMO:n tavoitteena on tukea merenkulun digitalisaatiota parantamalla merenkulun konnektiviteettiä. Hankkeessa keskitytään mobiiliverkkojen hyödyntämiseen sekä alusten ulkoisissa että alusten sisäisissä skenaarioissa. 

ADMO kehittää tiekartan 5G-Advanced-teknologian käyttöönotolle osana meriympäristön erilaisia konnektiviteettiratkaisuja. Tiekartassa esitetään kuvaus siitä, miten alusten konnektiviteetti tulisi toteuttaa, jotta se vastaisi digitaalistuvan merenkulun operaatioiden vaatimuksia, luodaan kattava käyttöönottosuunnitelma ja yleiskuva 5G-Advanced-teknologiaa hyödyntävistä tulevaisuuden konnektiviteettijärjestelmistä meriympäristössä. 

ADMO:n kansainvälinen neuvottelukunta (Advisory board) ja kansainväliset yhteistyökumppanit toimivat hankkeessa kansainvälisen yhteistyön, benchmarking-vierailujen, tiedonvaihdon ja kansainväliseen toimintaan vaikuttamisen alustoina.

Suunnitellut toimenpiteet:  

  • Nykyisen matkaviestinverkon kattavuuden ja palvelun laadun arviointi meriympäristössä.
  • Aluksen sisäisen langattoman viestintäjärjestelmän suorituskyvyn arviointi.
  • Testialuksen etäkäyttö mobiiliverkkojen ja satelliittien avulla.
  • 5G-sivulinkin kokeileminen alusten väliseen viestintään.
  • Kansainvälisiä benchmarking-vierailuja ja tutkijoiden liikkuvuutta suunnitellaan Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Singaporeen.
  • Osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja ekosysteemeihin, kuten Waterborne TP, Smart Ships Coalition ja isännöi ASTM Committee F41 on Unmanned Maritime Vehicle Systems (UMVS) -kokousta TUASissa.