Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
ARPA – Applied Research Platform for Autonomous Systems

ARPA – Applied Research Platform for Autonomous Systems

Etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan, johon kohdistuu paljon tuottavuuteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä odotuksia. Suomi on yksi automatisoitujen ja autonomisten kulkuneuvojen tutkimuksen edelläkävijämaista, mutta kattavat ympäristöt tutkimustulosten ja tuotteiden luotettavaan testaukseen ja kehittämiseen kuitenkin puuttuvat. Varsinkaan yksittäisen pk-yrityksen ei ole mielekästä rakentaa kallista testausympäristöä vain omiin tarkoituksiinsa.

Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian ARPA-hankkeessa (Applied Research Platform for Autonomous Systems) perustetaan yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uusi kokeiluympäristö autonomisille kulkuneuvoille. Kolmen vuoden aikana rakentuva monipuolinen ARPA-tutkimusympäristö tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden testata tuotteitaan sekä fyysisissä testausympäristöissä että simuloiduissa virtuaaliympäristöissä.

Turun sijainti sekä korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen ja yritysyhteistyö ohjaavat tutkimuspainotusta vahvasti meriteollisuudesta tutuille alueille, kuten satamaan ja Turun saaristoon, mutta myös muunlaisia testausympäristöjä on suunnitteilla.

Yhteisestä tutkimusalustasta tukea kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen

Varsinais-Suomessa on vahvaa osaamista autonomisten kulkuneuvojen kehittämiseen. Korkeakouluvetoinen hanke mahdollistaa piloteista ja testeistä kerätyn datan taltioinnin ja soveltavan tutkimuksen ilman kilpailuasetelmaa alan yritysten kanssa.

Systemaattisesti kerätty, analysoitu ja tallennettu data hyödyttää alan kehitystä ja tutkimusta tarjoamalla käsiteltyä ja visualisoitua tutkimusdataa kaikkien käyttöön. Samoissa tutkimusympäristöissä kehittäminen ja testaaminen takaa tulosten vertailtavuuden ja tarjoaa tasalaatuista tietoa niin kehittäjille, tutkijoille kuin viranomaisillekin. Samalla hanke tukee yritysten kilpailukykyä ja avaa mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille.

Uuden ARPA-tutkimusympäristön luomiseksi asiantuntemuksensa yhdistävät Yrkeshögskolan Novian Aboa Mare -koulutuskeskus ja Turun ammattikorkeakoulun langattoman tietoliikenteen, kyberturvallisuuden ja konetekniikan laboratoriot sekä vuorovaikutteisten teknologioiden osaamiskeskus FIT Turku.
 

OKM-tunnus-2R-fi-vaaka-sininen.png