Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)

ARCPATH on Nordforskin Centers of Excellence -ohjelman rahoittama hanke. Yhtenä osana hanketta on merinisäkkäisiin liittyvä työpaketti, jonka Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyössä University of Icelandin kanssa. Työpaketin tavoitteena on tutkia pienten valaiden (delfiinien ja pyöriäisten) levinneisyyttä ja runsautta suhteessa ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin, kuten muuttuviin ympäristöolosuhteisiin ja muutoksiin saalislajien esiintymisessä.

Päämenetelmänä käytetään akustista monitorointia. Kahdella alueella Pohjois-Islannissa (Eyjafjordurin vuono ja Skjalfandinlahti) käytetään akustisia seurantalaitteita, jotka tallentavat tutkimusalueella yleisenä esiintyvien kohdelajien (pyöriäinen ja valkokuonodelfiini) tuottamia kaikuluotausääniä. Molemmat lajit käyttävät korkeataajuuksisia kaikuluotausääniä saalistamiseen ja liikkumiseen. Näitä ääniä tallentamalla voidaan arvioida eläinten ajallista ja alueellista esiintymistä ja suhteellista runsautta tutkimusalueilla.

Kohdelajien esiintymisestä arktisilla alueilla on vain hyvin vähän tarkempaa tietoa ja se keskittyy pääosin alueille, joilla harjoitetaan valasturismia. Tämä tutkimus tuottaa tietoa lajien esiintymisestä eri vuodenaikoina ja suhteessa erilaisiin ympäristömuuttujiin (esimerkiksi veden lämpötila, suolaisuus ja alueen syvyys ja pohjanmuodot) ja ihmistoimintaan (esimerkiksi meriliikenne ja valasturismi) sekä toimii kvantitatiivisena ja vertailukelpoisena pohjatietona tulevaisuudessa lajien esiintymisessä mahdollisesti tapahtuvien muutoksien arviointiin.