Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

BALTIC LOOP

Liikennekäytävät muodostavat yhdessä pohjoisen ja keskisen Itämeren alueen merkittävän väestön, elinkeinoelämän, työvoiman, koulutuksen ja tutkimuksen keskittymän. Kaikissa kolmessa kasvukäytävässä on suuri tulevaisuuden kehityspotentiaali ja ne ovat elintärkeitä koko Itämeren alueen kehitykselle. Hanke pyrkii omalta osaltaan kehittämään kolmen kasvukäytävän henkilö- ja rahtiiliikennettä. Painotukset vaihtelevat käytävien välillä. Tavoitteena on joustava ja kestävä tavaroiden, ihmisten, tiedon ja muiden resurssien liikkuvuus. Itämeren liikennettä tulee kehittää yhdessä eri toimijoiden kesken pitkäjänteisesti.

Mainittujen kasvukäytävien potentiaali pohjautuu liikennesektorin toiminnan tuottavuuden parantamiseen: 

 • Nykyisten väyläkapasiteettien tehokas hyödyntäminen
 • Rajat ylittävä yhteentoimivuus
 • Sujuvampi, turvallisempi ja vähäpäästöisempi liikenne
 • Paremmat palvelut liikkujille ja kuljetuksille
 • Reaaliaikainen tilannetieto kaikissa kulkumuodoissa
 • Reaaliaikainen liikkumisen ohjaus ja kuljetusseuranta
 • Kaupalliset palvelut aika- ja paikkaperusteisesti tarjottuina
 • Tyytyväiset liikkujat ja kuljetusoperaattorit 
 • Alan ja alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Älykkään ja kestävän liikenteen paikalliset toteutukset
 • Globaaleille, valtaville ”älyekomarkkinoille” pääsy helpommaksi
 • Mahdollisuuksia paikallisille yrityksille miljoonien liikkujien myötä

Kaikilla kolmella kehityskäytävällä on yhteisiä ja toisistaan poikkeavia kehittämistarpeita, joita pyritään tunnistamaan ja kehittämään yhdessä. Hankkeessa mukana olevien maiden asema Venäjän naapurina kehittyy dynaamisesti ja voimakkaasti lähimpien 20 vuoden aikana. Suomen osalla hankkeen taustalla on Liikennepoliittisen selonteon tulosten kannustamana kehotus käynnistää useamman maan yhteisiä itä-länsisuuntaisia kasvukäytävähankkeita.

Hankkeen ratkaistavat ongelmat liittyvät esimerkiksi mainittujen kasvukäytävien eri liikennemuotojen yhdistämiseen, laivarahtiliikenteen kehittämiseen, terminaali- ja kuljetustoimintojen kehittämiseen sekä raja- ja hallintobyrokratiaan. Pietarin talousalueelle johtavat liikenne- ja kehityskäytävät ovat Euroopan sisämarkkinoiden kasvukäytäviä, joiden sisällä tai liepeillä  asukkaiden lukumäärä voi laskentatavasta riippuen olla jopa 30 miljoonaa. Kuluttajien ostovoima ja liikkuvuus sekä rahdin määrä kasvavat voimakkaasti.

 

Baltic Loop_Primary_logo_Interreg_EU-Flag-vertical_Combination_RGB.png