Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.12.2019
Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities, NonHazCity II

Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities, NonHazCity II

Haitallisia ja vaarallisia aineita esiintyy kaikkialla; kuluttajakemikaaleissa ja -tuotteissa, ympäristössä sekä ihmisten elimistössä. NonHazCity I -hankkeessa selvitettiin haitallisten ja vaarallisten aineiden potentiaalisia lähteitä Itämeren alueella sekä laadittiin mukana oleville kaupungeille strategisia kemikaaliohjelmia, jotka tähtäävät Itämereen kohdistuvan kemikaalikuormituksen vähentämiseen.  NonHazCity II -hankkeessa vauhditetaan NHCI -hankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä sekä arvioidaan ja seurataan niiden toteutumista.

NHCII -hankkeen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien kemikaalitietoisuutta sekä kehittää kemikaaliriskien hallinnan hyviä käytäntöjä. NHCI -hankkeessa laadittujen toimenpideohjelmien monitoroinnilla pyritään keräämään ja jakamaan tietoa toimivista ja kannustavista Itämeren alueen haitta-ainekuorman vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Hankkeessa nostetaan esille myös muovien sisältämät haitta-aineet, joiden esiintymistä arkielämässä pyritään havainnollistamaan käytännönläheisin esimerkein.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat Itämeren kunnat ja yhteisöt, toimialajärjestöt, niiden jäsenyritykset, sertifioinneista- ja standardoinnista vastaavat tahot sekä vastaavat EU-alueen toimijat ja EU-organisaatiot.

Hankkeen eri kohderyhmien hankintamenettelyihin ja kulutustottumuksiin pyritään vaikuttamaan käytännönläheisillä kemikaaliviisaisiin hankintoihin tähtäävillä koulutuksilla. Hankkeessa eri kohderyhmien käyttöön tuotetaan kemikaali- ja muoviaiheista koulutusmateriaalia, joka tulee olemaan vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Standardointi- ja sertifiointitahoille laaditaan kemikaaliriskien hallintaa koskeva ehdotus, joka pyritään viemään eteenpäin ja integroimaan edelleen osaksi ympäristönhallintajärjestelmiä.  

Lisätietoja saat hankkeen kotisivuilta http://nonhazcity.eu/