Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
NonHazCity II

NonHazCity II

Haitallisia ja vaarallisia aineita esiintyy kaikkialla: kuluttajakemikaaleissa ja -tuotteissa, ympäristössä sekä ihmisten elimistössä. NonHazCity I -hankkeessa selvitettiin mm. haitallisten ja vaarallisten aineiden potentiaalisia lähteitä Itämeren alueella sekä laadittiin mukana oleville kaupungeille strategisia kemikaaliohjelmia, jotka tähtäävät Itämereen kohdistuvan kemikaalikuormituksen vähentämiseen.  NonHazCity II -hankkeessa vauhditettiin NHCI -hankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä sekä arvioitiin ja seurattiin niiden toteutumista. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu suunnitteli ja toteutti yhdessä Turun kaupungin sekä Suomen Ekotuen kanssa
kunnille
kemikaalikoulutuspaketin.

NHCII -hankkeen tavoitteena oli lisätä eri kohderyhmien kemikaalitietoisuutta sekä kehittää kemikaaliriskien hallinnan hyviä käytäntöjä. NHCI -hankkeessa laadittujen toimenpideohjelmien monitoroinnilla pyrittiin keräämään ja jakamaan tietoa toimivista ja kannustavista Itämeren alueen haitta-ainekuorman vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Hankkeessa nostettiin esille myös muovien sisältämät haitta-aineet, joiden esiintymistä arkielämässä pyrittiin havainnollistamaan käytännönläheisin esimerkein. Hanke mm. toteutti toukokuussa 2021 kuluttajille kohdistetun muovipaasto-kampanjan.

Hankkeen eri kohderyhmien hankintamenettelyihin ja kulutustottumuksiin pyrittiin vaikuttamaan käytännönläheisillä kemikaaliviisaisiin hankintoihin tähtäävillä koulutuksilla. Muun muassa Turun ammattikorkeakoulun toteuttamasta kemikaalikoulutuspaketista löytyy oma koulutusosionsa liittyen kemikaaliviisaisiin julkisiin hankintoihin.  Hankkeessa eri kohderyhmien käyttöön tuotettiin myös kemikaali- ja muoviaiheista koulutusmateriaalia,  jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilla.  Standardointi- ja sertifiointitahoille laadittiin  kemikaaliriskien hallintaa koskeva ehdotus,  joka pyritään viemään eteenpäin ja integroimaan edelleen osaksi ympäristönhallintajärjestelmiä.  

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat Itämeren kunnat ja yhteisöt, toimialajärjestöt, niiden jäsenyritykset, sertifioinneista ja standardoinnista vastaavat tahot sekä vastaavat EU-alueen toimijat ja EU-organisaatiot.

Hankkeen päärahoittaja on Baltic Sea Region -rahoitusohjelma.  Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Suomen työ- ja elinkeinoministeriö sekä Turun kaupunki.

Lisätietoja saat hankkeen kotisivuilta http://nonhazcity.eu/.

alt=""