Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.1.2023
ChemClimCircle - Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes

ChemClimCircle - Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes

ChemClimCircle -hanke keskittyy tärkeään kysymykseen, miten voimme yhdistää julkisissa hankinnoissa kolme erittäin keskeistä ympäristönäkökohtaa: haitalliset aineet, ilmastomuutoksen torjunta sekä kiertotalouden edistäminen. Kaikkia näitä näkökohtia on pohdittu julkisten hankintojen yhteydessä, mutta usein erillisinä komponentteina ja niiden integroiminen yhteen on vasta aluillaan. Jotta välttämätön siirtyminen kiertotalouteen on kestävää, tuotteiden sekä materiaalien on oltava kiertotalouden mukaisia, myrkyttömiä sekä ilmastoneutraaleja.

ChemClimCircle -hankkeessa:

  • kehitetään ”ChemClimCirc -hankintakonsepti”, joka arvioi minkälaisia yhtäläisyyksiä, riippuvuuksia sekä ristiriitoja kiertotalouden edistäminen, haitallisten aineiden huomioiminen sekä ilmastotavoitteet tarkoittavat julkisissa hankinnoissa
  • laaditaan ohjeistusta sekä koulutusmateriaaleja kunnille
  • kehitetään strategia kuntien ”ChemClimCirc hankinnoille
  • kehitetään Latvian ja Liettuan kunnille tukitoimintoja kestävien hankintojen toteuttamiseen
  • kehitetään strategia vuorokeskusteluun sekä verkostoitumiseen sidosryhmien kanssa
  • järjestetään kolme asiantuntijatyöpajaa partnereiden, liitännäispartnereiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa kehittääksemme ideoita sekä saadaksemme palautetta hankkeen tuloksista
  • edistetään ChemClimCirc -hankintoja Itämeren alueella.

Hankkeessa ovat Suomesta mukana Turun ammattikorkeakoulu (partneri), Helsingin kaupunki (liitännäispartneri), Motiva (liitännäispartneri) sekä Union of the Baltic Cities (liitännäispartneri).

Hanketta johtaa Tukholman kaupunki ja muut hankepartnerit ovat Baltic Environmental Forum Germany, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Taurage municipality, Ecodesing Centre, Environmental Centre for Administration and Technology, Smiltene municipality ja POMINNO Ltd.

Liitännäispartnerikuntia Helsingin kaupungin lisäksi hankkeessa ovat Gentofte, Västerås, Riika,Tallinna , Šiauliai , Sopot ja Dąbrowa.

Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region ohjelma ja hanke kesää kaksi vuotta päätyen joulukuussa 2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 940 €.

IBSR_LOGO_Standard (1).png