Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024
6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut

6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa pilotoidaan yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa uudenlaisia jakeluratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia nk. viimeisen kilometrin toteutuksessa. Jakeluratkaisuissa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, itseohjautuvaa jakeluliikennettä ja lähijakeluratkaisuja. Uudenlaisissa palvelukokonaisuuksissa optimoidaan jakelujen toteutuksia, luodaan edellytykset eri toimijoiden yhteispiloteille ja nopeille kokeiluille sekä edesautetaan yrityksiä käyttämään avoimia rajapintoja ja luomaan uusia palveluko kokonaisuuksia. Hanke tuottaa käytännön kokemuksia ja luo liiketoimintaa kaupunkilogistiikan teemoista:

1) yhteiskäyttöisten lähijakeluasemien toimintaedellytyksistä ja toimivuudesta
2) uudenlaisista kevyistä jakelukalustoratkaisuista ja palvelumalleista 
3) itseohjautuvien jakeluratkaisujen vaikutuksista viimeisen mailin jakelulogistiikkaan.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikan alan ohella mm. it-sektorille ja vähittäis kauppaan. Lisäksi hanke luo samalla parempia edellytyksiä logistiikka-alan kilpailutuksiin.

Hankkeessa luodaan edellytyksiä uudentyyppisille vähähiilisille liiketoimintamalleille, näin kuljetustarpeita optimoidaan entistä tehokkaammin lisäten logistiikan ekologista kestävyyttä. Citylogistiikan uudet kevytjakelun ratkaisut ja digitalisaatio mahdollistavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja paikallisesti, jolloin taloudellinen kestävyys paranee. Uutta teknologiaa hyödyntävät kokeilut ja tiedon avoimuus luovat edellytyksiä entistä tasa-arvoisemmalle logistiikka-alalle. Hankkeessa tehtävä yhteistyö eri toimijoiden välillä edistää myös naisten mukaantuloa miesvaltaiselle logistiikka-alalle.