Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.8.2020
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe

CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe

CLIPPER on kahdeksan Euroopan meriteollisuusalueen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on meriteollisuuden yritysten osaamispohjan laajentaminen ja kilpailukyvyn parantaminen sekä alueellisten ja kansallisten politiikkatoimien tehostaminen ja tulevaisuuden yhteishankkeet. 

Hanke jaksottuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen jakson eli päätoteutuksen aikana (1.1.2017–30.6.2019)

  1. vertaillaan eri meriteollisuusalueiden julkisia politiikkatoimia, toimintatapoja ja erilaisia julkisia rahoitusmalleja,
  2. etsitään parhaita alueellisia käytänteitä sekä 
  3. jalostetaan ja kehitetään näitä käytänteitä tulevissa julkisissa tuki-instrumenteissa.

 Hankkeen toisessa vaiheessa (1.7.2019–30.6.2021)

  1. tuetaan uusien alueellisten politiikkatoimien toimeenpanoa yhdessä julkisorganisaatioiden kanssa,
  2. seurataan toimenpiteiden toteutusta ja onnistumista erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, investointien ja osaamisen kehittyminen näkökulmasta ja
  3. arvioidaan eri alueiden yhteisten kehitysprosessien onnistumista.

Projekti tehostaa alueellisten toimijoiden yhteistyötä ja edistää meriteollisuuden ja pk-yritysten kansainvälistymistä ja t&k-toimintaa. Tavoitteena on myös erityisesti rakennerahastojen ja muiden julkisten rahoitusinstrumenttien entistä toimivampi vaikuttavuus ja konkreettinen toiminta. Yhä suuremman merkityksen saavat myös yhteiset yksityiset ja julkiset investoinnit (Public-Public Partnership). Toimenpiteiden kohteena ovat pk-yritykset, julkisorganisaatiot ja erityisesti aluetoimijat. Projektin tuloksia hyödynnetään EU-tason yhteistyössä ja hankkeissa (esim. Blue Growth Strategy).