Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024

dECOnhealth – Tarpeenmukainen ilmanvaihto sairaaloissa


Rakennussektorin osuus energiankulutuksesta on huomattava ja myös siihen kohdistuvat energiansäästötavoitteet ovat vastaavasti suuret. Terveydenhuollon rakennuksilla on tyypillisesti suuri energiantarve korkean sisäilman laadun ja ympärivuorokautisen toiminnan vuoksi. Tarpeenmukainen ilmanvaihto on yksi varteenotettava menetelmä sairaaloiden energiankulutuksen alentamiseksi. Sitä pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä tavoista vähentää rakennusten energiankulutusta.

Projektin tavoitteena oli tutkia sairaalailmastoinnin energiansäästöpotentiaalia ja kehittää toteuttamiskelpoisia tarpeenmukaisen ilmanvaihdon menetelmiä ja ohjausstrategioita. Tätä tutkittiin mittauksilla ja rakennussimulaatioilla kahdessa sairaalarakennuksessa: HUS:n Kolmiosairaalassa Helsingissä ja Uniklinikum-sairaalassa Aachenissa. Strategioiden toimivuutta hyvän sisäilman laadun ja lämpöviihtyvyyden ylläpitämisessä testattiin myös laboratoriokokeilla.

Projekti osoitti, että tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä sairaalarakennuksissa. Mittauksissa säästöpotentiaalia arvioitiin perustuen eri huonetyyppien käyttöasteeseen, joka määritettiin ilman CO2-pitoisuuden mittauksilla. Käyttöasteiden arvioitiin olevan potilas- ja eristyshuoneissa noin 80 % ja vastaanotto-, toimenpide ja toimistotiloissa noin 30 %. Näitä vastaavan ilmanvaihdon säästöpotentiaalin arvioitiin olevan 10 – 60 % tilatyypistä ja ohjausstrategiasta riippuen. Rakennussimulaatiot antoivat suuremman säästöpotentiaalin, koska niissä otettiin huomioon myös tilojen lämmitys- ja jäähdytystarve. Lisäksi tilojen ilmavirrat perustuivat simuloinneissa standardien ja ohjeiden suosituksiin, kun taas mittauksissa laskenta perustui rakennuksen olemassa oleviin ilmavirtoihin. LVI-järjestelmien energiansäästöpotentiaaliksi arvioitiin simulaatioiden perusteella 60 – 90 %.

Hanketta rahoittivat Business Finland ja mukana olleet yritykset. Se toteutettiin kansainvälisenä yhteistyönä Turun ammattikorkeakoulun ja Aachenin yliopiston RWTH:n kesken.