Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.4.2024
Development of aquaculture education in higher education institutions in Kenya (Aquadevbus)

Development of aquaculture education in higher education institutions in Kenya (Aquadevbus)

AQUADEVBUS-hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota integroituun vesiviljelyyn, pedagogisiin käytäntöihin ja tietämyksen siirtoon menetelmillä, jotka liittyvät vesiviljelytilojen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven vesiviljelykoulutusta (Next Generation Aquaculture Education, NGA). Kehittämistoimintamme perustuu osallistuvien yliopistojen pitkäaikaiseen korkeakoulutasoiseen koulutukseen ja tutkimushistoriaan.

Viisas vesiviljely–konseptimme perustuu vesiviljelystä saatuihin pitkiin kokemuksiin kaikissa kolmessa maassa. Sisällöllisessä kehittämisessä hyödynnämme kokemuksia saman mittakaavan hankkeista Suomessa, Norjassa ja Keniassa.

Monipuolisen kokemuksen ja tietämyksen pohjalta hankkeessa pyritään omaksumaan nykyaikaisia tekniikoita yhteisöjen ja kumppanuusyliopistojen valmiuksien parantamiseksi, mikä on kestävän tulevaisuuden tunnusmerkki.

Pedagoginen viisas koulutus (WP3) on toinen temaattinen kulmakivi. Edistämme opiskelijakeskeistä aktiivista oppimista, kuten Multi-Competence Learning (MCL) ja Project Based Learning (PBL), jotka on rikastettu vahvoilla yhteyksillä olemassa olevaan tutkimukseen, innovaatioon ja liiketoimintaan.

Pedagogisesti viisaassa mallissamme puhumme opettajista valmentajina ja mentoreina sekä yksityiseltä sektorilta ja tutkimuslaitoksista. MCL:n ytimessä on haastepohjainen oppimispedagogiikka (CBL), jossa opiskelijat oppivat monialaisissa tiimeissä.

Kolmas temaattinen kulmakivi (WP4) koostuu yrittäjyyden, liike-elämän, logistiikan, arvoketjun hallinnan ja muiden tukitoimintojen sisällön kehittämisestä ja lisäämisestä. Tärkeä osa tässä hankkeessa on organisoituneiden tuottajien valmiuksien rakentaminen osallistua aktiivisesti tuotteidensa arvoketjuihin asemoitumalla päästäkseen markkinoille tai luodakseen markkinoita tuotteille.

Vesiviljelyalalla on moninkertainen vaikutus sekä nopeasti kasvavaan väestöön, köyhyyden vähentämiseen että työpaikkojen luomiseen erityisesti maaseudulla. Käyttämällä erilaisia tässä hankkeessa hahmoteltuja pedagogisia lähestymistapoja opiskelijat saavat syvällistä tietoa vihreistä strategioista ja juurruttavat opintoihinsa kestävän kehityksen kulttuuria. Yliopistojen, jotka ovat uuden tiedon levittämiskeskuksia, on näytettävä tämä keskeinen rooli opiskelijoiden ja heidän yhteisöjensä valmiuksien vahvistamisessa kestävän kehityksen keskeisillä näkökohdilla.

Erasmus Co-funded.jpg