Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.8.2022
DIGITEKO – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa

DIGITEKO – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa

Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa työhyvinvointia ja digitaalista osaamista kotihoidon toimintaympäristössä.

Hankkeessa tuotetaan konkreettinen työväline kotihoito-organisaatioille käytettäväksi työhyvinvointiin vaikuttavien näkökohtien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, edelleenkehittämiseksi ja arvioimiseksi niin, että kotihoito-organisaatioissa työhyvinvointiin vaikutettaisiin positiivisesti. 

Hankkeessa digitaalisen kotihoidon työn erityiskysymykset halutaan tuoda esille sekä toteuttaa ja mahdollistaa toimenpiteitä ja niitä varten työkalu (Kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta), jolla kotihoidon henkilöstön hyvinvointia voidaan edistää ja vahvistaa. DIGITEKO pyrkii vaikuttamaan kotihoidon imagoon työympäristönä, palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä kehittämään osaamista. Kehittämistoimien kautta pyritään vaikuttamaan myös kotihoidon asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen.