Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.2.2024
ENCARE - Enhancing Capacities of UAS staff for more successful EU-funded Research

ENCARE - Enhancing Capacities of UAS staff for more successful EU-funded Research

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyö on nykyään entistä enemmän riippuvaista projektimuotoisesta rahoituksesta, mutta tutkijoilla ja asiantuntijoilla ei välttämättä ole riittävästi osaamista valmistella menestyksekkäitä projektirahoitushakemuksia. ENCARE-hankkeen tavoitteena on parantaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön valmiuksia kehittää, valmistella ja hallinnoida EU-rahoitteisia hankkeita onnistuneesti. Tämä edesauttaa ammattikorkeakoulujen projektirahoituksen saantia, lisää hanketoimijoiden välistä EU:n tason yhteistyötä ja parantaa soveltavan tutkimuksen laatua.

ENCARE-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusmoduuleja ja opetusmateriaaleja ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen parantamiseksi. Koulutuskokonaisuuksissa huomioidaan digitalisaation mahdollisuudet ja erilaiset hybridityön muodot. Hankkeen aikana pilotoidaan kaksi erilaista koulutuslinjaa, joista toinen on suunnattu opettajille ja tutkijoille ja toinen hankeasiantuntijoille. Hankeasiantuntijoille suunnatut koulutuskokonaisuudet ja -materiaalit tarjoavat mahdollisuuden sekä henkilökohtaiseen osaamisen kehittämiseen että valmistautumiseen tarjoamaan vastaavaa koulutusta toisille asiantuntijoille ja tutkijoille. Hanke tarjoaa hybridikoulutuksia hankekumppanikorkeakoulujen lisäksi myös muille eurooppalaisille ammattikorkeakouluille, mikä tehostaa hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta entisestään.

ENCARE-hankkeen tuloksena syntyy koulutusmateriaaleja ja -suunnitelmia, joita voidaan hyödyntää laajasti hankkeen päätyttyä. Lisäksi ENCARE-hanke kokoaa parhaita käytäntöjä EU:n rahoittamien hankkeiden integroimiseksi osaksi opetussuunnitelmia. 

Turun AMK:n henkilökunnalle hanke tarjoaa mahdollisuuksia kouluttautua paremmaksi hankevalmistelijaksi lähtötasosta riippumatta tai jakaa jo kertynyttä osaamista muille kouluttajana ja asiantuntijana osana kansainvälistä työryhmää. 

erasmus plus ja encare_logot copy.jpg