Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.2.2024
Ensihoitajien työturvallisuuden edistäminen – ratkaisumalli asiakasväkivallan ehkäisemiseksi

Ensihoitajien työturvallisuuden edistäminen – ratkaisumalli asiakasväkivallan ehkäisemiseksi

Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun yliopisto ovat käynnistäneet kaksivuotisen tutkimusprojektin, joka pureutuu ensihoitajien työssään kohtaamaan väkivaltaan. Hankkeen rahoitus tulee Työsuojelurahastolta (TSR). 

Hankkeen tavoitteena on kehittää riskien tunnistus- ja hallintamenetelmä ensihoitajien työturvallisuuden edistämiseksi. Tekoälyyn pohjautuva rekisteritietojen louhinta ja tilastolliset analyysit tuottavat tietoa ensihoitajien kohtaamista väkivaltatilanteista ja niitä ennustavista tekijöistä.

Moniammatillisissa työpajoissa haetaan ratkaisuja osallistujien erilaiset taustat, lähtökohdat, toimintatavat ja osaaminen huomioiden. Delfoi-menetelmässä asiantuntija-arviot linjaavat osaltaan mallin rakentumista. Tutkimustulosten synteesi, väkivaltariskin tunnistus- ja hallintamenetelmän kehittäminen ja evaluointi todentuvat hankkeen viimeisessä vaiheessa.

Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä muun muassa ensihoidon valtakunnallisen Uhka- ja väkivalta (UVT) -työryhmän sekä muiden tutkijoiden kanssa, myös Työturvallisuuskeskus (TTK) osallistuu projektiin. Turun AMK:n koordinoima kaksivuotinen tutkimushanke tuottaa uutuusarvoa suomalaiselle työelämälle ja lisää ensihoitohenkilöstön työturvallisuutta.

Työsuojelurahasto_logo.jpg