Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Erityisryhmien asumisen kehittämishanke (ERRAK)

Erityisryhmien asumisen kehittämishanke (ERRAK)

Vanhuusiän asumisen ongelmiin ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin ikääntyneiden terveyteen ja hoivan tarpeeseen. Asumisen vaihtoehtojen vähyys ja asumisen kalleus osalle ikääntyneistä on todellinen ongelma elämänmuutosten tullessa kohdalle. Vapaarahoitteinen asuntorakentaminen ei välttämättä vastaa kysyntään maakunta ja seutukeskusten ulkopuolella. Toisaalta ydinmaaseudun ja kaupunkien läheisellä maaseudulla asuvat ikääntyneet usein haluaisivat jäädä kotikuntaansa tai kotikyläänsä, mikäli sopivia kohtuuhintaisia asuntoja olisi tarjolla ja hoivapalveluja olisi saatavilla. Tutkimusesityksemme paneutuu problematiikkaan, jolla yleishyödylliset rakennuttajat kiinnostuisivat tämän tyyppisistä asumisympäristöistä. 

Hankkeemme pyrkii käynnistämään kunnan eri toimijoiden, yleishyödyllisten rakennuttajien sekä hoivapalveluja tuottavien toimien välisen vuoropuhelun ja pyrkii löytämään toimintamalleja, joilla yleishyödyllistä asuntotuotantoa voitaisiin parantaa kaupunkikeskusten ulkopuolella. Hanke tuottaa käytännön tietoa ratkaisumalleista -ei vain ydinmaaseudun kyläkeskuksiin, sillä hankkeen tuottamaan tietoa voidaan hyödyntää myös lähiöissä. Kunnan strategiana voi tulevaisuudessa olla houkutella kohtuuhintaisilla asuinnoilla, turvallisella ympäristöllä ja kattavalla hoivapalvelulla uusia ikääntyneitä asukkaita.

Esimerkkialueeksi on valittu Turun seutukunnan kehysalueen reunakunta Sauvo, jossa on haasteita saada aikaiseksi niin sanottua markkinaehtoista vapaarahoitteista asuntotuotantoa. 

Logo_sauvo.jpg