Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.6.2020
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Hankkeessa uudistetaan monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytetään Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja.

Hankkessa kehitetään oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testataan ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa.

Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia. 


Tavoitteina on: 

• parantaa koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen laatua
• lisätä kiertotalouden opetustarjontaa
• lisätä oppilaitosten henkilökunnan kiertotalousosaamista
• kehittää ja uudistaa opetusmenetelmiä
• kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa
• lisätä ammattikorkeakoulujen kansainvälistä houkuttavuutta ja osaamisen vientiä kehittämällä erikielisiä kiertotalouden opintoja
• määrittää ja sopia yhteisiä toimintakonsepteja sekä eri ammattikorkeakoulujen että yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille
• lisätä ja vakiinnuttaa yritysyhteistyötä, ammattikorkeakoulujen välistä avoimuutta ja yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa
• vahvistaa opiskelijan roolia opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä
• edistää kiertotalouden osaamista eri alueilla viestinnän ja opetuksen kehittämisen kautta.

Hanke toteutetaan viiden työpaketin kautta. Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa työpaketissa selvitetään mukana olevien ammattikorkeakoulujen käytössä olevat erilaiset oppimisympäristöt ja tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi kiertotalousopetuksen näkökulmasta sekä pilotoidaan niiden yhteiskäyttöä.

Tavoitteena on saada olemassa olevat oppimisympäristöt laajasti oppilaitosten ja yritysten hyötykäyttöön. Lisäksi Turun AMK on tiiviisti mukana työpaketissa, jossa kehitetään olemassa olevia ja luodaan uusia kiertotalouden opetuskokonaisuuksia.

circular_uas.png