Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.6.2021
Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena

Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena

Hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan – Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron – yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen.

Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin. Hankkeessa uutuusarvoa tuo yritysneuvojien tunnistaminen kuntien ilmastotyön edistäjinä.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

  1. Kuntien yrityspalveluista ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittäminen vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi.
  2. Yrityskoulutukset erityisesti pk-sektorin yrityksille liittyen toiminnan päästöjen vähentämiseen sekä kestäviin liiketoimintamalleihin.
  3. Kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävästä päätöksenteosta.

Kokonaisuus suunnitellaan mukana olevien kuntien tarpeiden pohjalta, mutta koulutukset ovat avoimia myös muille Varsinais-Suomen kunnille ja yrityksille. Koulutuksissa hyödynnetään muissa Varsinais-Suomessa käynnissä olevissa kuntien ja yritysten ilmastotyön edistämishankkeissa (Kaarinan yritysten ilmastoteot, CarbonWise, HNRY, Hiilineutraalit ratkaisut) luotuja työkaluja ja toimintamalleja sekä mm REIVI-hankkeen ja Motivan materiaaleja. Sisältöä suunnitellaan yhdessä kuntien yritysneuvojien kanssa.

Yrityskoulutuksissa hyödynnetään Turun AMK:n 6Aika: CarbonWise -hankkeessa luotuja työkaluja.
 

Ympäristöministeriö_logo.png