Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.5.2024
Lukemattomat mahdollisuudet

Lukemattomat mahdollisuudet

Lukutaidon merkitys ei ole digitalisaation myötä vähenemässä vaan päinvastoin, se on osaltaan luomassa uutta lukutaidottomuutta, jonka torjuminen on välttämätöntä.

Hankkeessa on viisi toteutettavaa toimenpidettä, joilla tähdätään vuorovaikutteiseen ja konkreettiseen toimintatapaan, joka tukee vähäisellä lukutaidolla peruskoulunsa päättäneitä siirtymävaiheessa olevia nuoria aikuisia. Toimintatapa muodostuu yleisten kirjastojen aktiivisesta kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta lukutaidon kautta edistävästä roolista. Tätä kautta kirjastot saadaan kiinnitettyä selkeästi ja kiinteästi syrjäytymistä ehkäisevään sekä siirtymävaiheita sujuvoittavaan moniammatilliseen verkostoon.

Hankkeessa rakennetaan Lukujamimalli, jota levitetään ja juurrutetaan osaksi organisaatioiden ja järjestöjen toimintaa. Lisäksi koulutetaan lukutaito-ohjaajia ja muotoillaan mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluita, jotka houkuttavat siirtymävaiheessa olevia nuoria aikuisia yleisiin kirjastoihin.