Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.4.2022
Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia

Uusia liiketoiminnan muotoja Green Care -menetelmien avulla

Hankkeen päätavoitteena on auttaa koronasta kärsineitä varsinaissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä selviytymään pandemia luomista haasteista luontoa hyödyntämällä. Hankkeessa tuetaan yrityksiä löytämään uusia liiketoiminnan muotoja sekä kehitetään yritysten henkilöstön työhyvinvointia hyödyntämällä Green Care -menetelmiä. 

Hankkeessa järjestetään kaksi työpajasarjaa (työpakettia), jotka molemmat toteutetaan kaksi kertaa.

Ensimmäinen työpaketti, ”Luonnosta uutta liiketoimintaa” keskittyy uusien liiketoimintakonseptien kehittämiseen luontoa hyödyntäen, yritysten erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Työpaketti sisältää neljä työpajaa, lisäksi yritykset saavat yrityskohtaista sparrausta kehittämistyön tueksi ja pääsevät vierailulle Green Care -palvelua tuottavaan yritykseen.

Toisessa työpaketissa, ”Luonnosta hyvinvointia henkilöstölle” tuetaan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta yritysten muutosjoustavuutta Green Care -menetelmiä hyödyntämällä. Työpaketti pitää sisällään neljä työpajaa ja kaksi yhteiskehittämisen työpajaa oikeissa luontoympäristöissä.
 

ESR-ja-vipuvoimaa.png