Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.1.2024
Maakunta työllistää

Maakunta työllistää

Hankkeessa konseptoidaan yhdessä hankkeen kummiyritysten kanssa uudenlainen koulutusmalli Suomeen muuttaneiden korkeasti koulutettujen tai korkeakouluopintoja suorittaneiden maahanmuuttajien osaamisen päivittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien jo olemassa oleva osaaminen, rakentaa osaamisen päivittämiseen ja suomalaiseen työelämään integroitumiseen uusi toimintakonsepti sekä saada siten kasvumuutosaloille lisää työvoimaa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten koulutusastetta ja työllistymistä sekä tukea yhteiskuntaan integroitumista kouluttautumisen ja työllistymisen kautta. 

Hankkeeseen valitaan yhteensä kuusikymmentä ulkomailla korkeasti koulutettua tai korkeakouluopintoja suorittanutta opiskelijaa, jotka suorittavat liiketalouden (AMK) tai sosionomi (AMK) opintoja sekä suorittavat harjoittelut hankkeeseen valittavissa kummiyrityksissä. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti niin, että lähipäiviä on Loimaan evankelisen kansanopiston tiloissa ja opiskelijat suorittavat harjoittelut hankkeen kummiyrityksissä. Opiskelupolku räätälöidään opiskelijalähtöisesti tavalla, joka huomioi aiemmat opinnot ja tukee tutkinnon suorittamista joustavasti. 

Hankkeen tuloksena syntyy uusi toimintamalli ulkomailla korkeakoulutuksensa tai korkeakouluopintoja suorittaneille Suomessa asuville maahanmuuttajille. Koko opiskeluajan kummiyrityksissä työskentely antaa erinomaiset valmiudet suomalaiseen työelämään ja työllistymiseen valmistumisen jälkeen. Myös valmiudet jatkotutkintoihin kasvavat. Hankkeeseen osallistuvien tietous suomalaisesta työelämästä on lisääntynyt, suomen kielen taito on vahvistunut ja työllistymisen mahdollisuudet koulutusta vastaavalle alalle ovat parantuneet. Myös kummiyritysten valmiudet toimia maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa ovat parantuneet. Pidemmällä tähtäimellä hanke vaikuttaa myönteisesti työvoiman saatavuuteen ja alueen työllisyystilanteeseen.

Euroopan unionin osarahoittama 400x copy.jpg