Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.3.2024
MentalHigh – Raising Mental Health Awareness at Higher Education Institutes in Europe and Southeast Asia

MentalHigh – Raising Mental Health Awareness at Higher Education Institutes in Europe and Southeast Asia

Mielenterveys on keskeinen osa ihmisen kehitystä, ja mahdolliset mielenterveyshaasteet vaikuttavat heikentävästi yksilön työtehokkuuteen, kykyyn tavoittaa omaa osaamistaan sekä kykyyn sopeutua yhteisöön.

Diagnosoitavista mielenterveyssairauksista 75 prosenttia kehittyy varhaisaikuisuudessa. Korkeakouluopiskelijat ovat isojen elämänmuutosten äärellä sopeutuessaan uuteen ympäristöön ja pohtiessaan arvojaan ja prioriteettejaan. Kaakkois-Aasiassa mielenterveyden priorisointi terveydenhuollossa on vähäistä ja riski leimautumiseen (stigma) voi kasvaa merkittäväksi esteeksi mielenterveyspalveluihin hakeutumiselle. Korkeakouluilla on toiminnallaan mahdollisuus edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota tarvittaessa tukea ja apua mielenterveyshaasteisiin.  

MentalHigh-projektin tavoite on kehittää Vietnamin ja Cambodian korkeakoulujen valmiuksia mielenterveyden edistämiseen. Pitkän aikavälin tavoite on muuttaa korkeakoulut terveyttä edistäviksi ympäristöiksi, joissa sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla on mahdollisuus loistaa ja menestyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Projektin tarkoitus on

  1.  mahdollistaa muutos lisäämällä päättäjien, akateemisen henkilöstön sekä tukipalveluiden sitoutumista,
  2. kehittää digitaalinen mielenterveysalusta, joka vastaa korkeakouluopiskelijoiden mielenterveydellisiin tarpeisiin sekä
  3. luoda myönteistä mielenterveyden kulttuuria koko korkeakoululle suunnatuilla terveydenedistämisen tapahtumilla.

Projektin tulosten odotetaan edistävän alueellisen hallinnon, rauhan, turvallisuuden sekä inhimillisen kehityksen painopisteitä Aasiassa. 

Projektin päätuloksena on digitaalinen mielenterveysalusta, jonka verkkokurssi resilienssin ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä mobiilisovellus mielenterveysosaamisen lisäämiseksi ovat vapaasti kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Alustan kautta ilmoitetaan myös kampuksella tapahtuvista mielenterveystapahtumista ja -työpajoista, ja se tarjoaa väylän perinteisiin kampuksella ja sen ulkopuolella järjestettäviin opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin.

Vietnamin ja Cambodian yhteistyökumppanit jakavat digitaalisten interventioiden oikeudet ja lisenssit, joita ylläpidetään vähintään viisi vuotta projektin päättymisen jälkeen. Näin voidaan taata hankkeen tulosten merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus kohteena olevissa korkeakouluissa projektin päättymisen jälkeenkin.

Mental High_yhdistelmälogo.jpg