Sivu päivitetty 11.2.2019

MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

Käynnissä olevissa maahanmuuttajien työllistymistä tukevissa hankkeissa on huomattu, että alueilta puuttuu systemaattinen ja suunnitelmallinen mentorointitoiminta maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat kokevat suureksi haasteeksi työelämäverkostojen puutteen ja verkostojen hyödyntämisessä on puutteita.

Hankkeessa jatkokehitetään hyviksi tunnistettuja mentorointimenetelmiä ja systematisoidaan mentorointikäytäntöjä alueella. Mentorointi on yksi väylä työelämäverkostojen kasvattamiseen. Hyviä mentorointimenetelmiä, mentoroinnin systematisointia ja verkosto-osaamista kasvatetaan ja kehitetään yhdessä kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kanssa.