Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.5.2024
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

Hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Maahan muuttaneiden ammatillisten verkostojen hyödyntämistä kehitetään kasvattamalla heidän kompetenssiaan etsiä, löytää ja kehittää omia työelämäyhteyksiään sekä ammatillisia verkostojaan tukemaan polkua työllistymiseen.  

Hankkeen kansainvälisellä tasolla tunnistetaan kriittisiä tekijöitä maahanmuuttajien mentorointikäytännöissä, luodaan laadukkaalle mentoroinnille minimikriteerit hyödyntäen eri maiden kokeiluja ja selkeytetään aiheeseen liittyvää käsitteistöä. Lisäksi kansainvälisten kumppaneiden kanssa kehitetään verkostojen toiminnalle toimintatapaa, joka auttaa työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista tehokkaammin.   

Hankkeen tuloksena mentoroinnin käytännöt systematisoituvat, jonka seurauksena mentoroinnin hyödyt, toimintatavat ja tavoitteet työllistymisprosessissa tunnistetaan, mentoroinnin hyödyntäminen työllistymisessä ja yhteistyö työnantajien kanssa helpottuu. Maahanmuuttajien ammatilliset verkostot työelämään kehittyvät ja tukevat työllistymistä alueen elinkeinoelämään. Mentorointimenetelmät hioutuvat ja mentoroinnille voidaan asettaa kriteerit ja sitä voidaan arvioida. Tavoitteena on, että alueen yritykset ja muut työnantajat kokevat helpommaksi työllistää tai ottaa harjoitteluun maahanmuuttajan, jolla on mentorin tuki. Näiden työnantajien löytyminen helpottuu, kun ammatillisien verkostojen hyödyntämiselle on olemassa työkaluja.