Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Mongolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)

Mongolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)

Hanke tukee mongolialaisen yliopisto-opetuksen uudenaikaistamista ja kansainvälistymistä kehittämällä sairaanhoitajien jatko-opintoja. Lisäksi opetushenkilökunnan pedagogista tietoa/taitoa pyritään parantamaan opettajille suunnatun valmennuksen avulla.  

Sairaanhoitajien jatko-opintojen tarkoituksena on kehittää sairaanhoitajien käytännön osaamista sekä lisätä teoreettista tietoa mielenterveys- ja päihdehoitotyön alueella. Sairaanhoitajien kliinisten taitojen kehittyminen tulee hyödyttämään suoraan mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia mongolialaisia sekä heidän läheisiään.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on lisäksi lievittää Mongoliassa hyvin vahvana vaikuttavaa, psyykkisiin sairauksiin liittyvää häpeäleimaa eli stigmaa. Tähän päästään mmuun muassa lisäämällä medianäkyvyyttä mielenterveyskysymyksistä sekä kehittämällä tulevaisuudessa uusia vaihtoehtoja maan mielenterveyspalveluihin.

Hanke rakentuu olemassa olevalle yhteistyölle, jota on kehitetty Iso-Britannian sekä mongolialaisten yliopistojen ja mielenterveyspalveluiden välille. Mongoliassa terveydenhoitopalvelut ovat hyvin aliresursoituja. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien määrä asukasta kohden on yksi alimmista koko maailmassa.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön ei ole järjestetty muodollista koulutusta. Mielenterveyspalvelut ovat sairaalakeskeiset ja avo-hoito on käytännössä järjestämättä.  Hoitohenkilökunnalla on hyvin rajoittuneet tiedot mielenterveyden hoidosta ja nekin tiedot keskittyvät psykiatristen sairauksien hoitamiseen. Tutkimusorientaatio puuttuu koulutuksesta ja palvelut ovat hyvin lääkärikeskeiset.

Mielenterveys- ja päihdetyön hyviä käytäntöjä jaetaan

Projektikonsortio Suomesta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta toimii mongolialaisen Medical Sciencesin (MNUMS) kansallisen yliopiston ja kahden mongolialaisen yksityisen yliopiston kumppanina. Jatko-opintojen oppimissuunnitelman kehittäminen perustuu partnerimaissa toteutetun mielenterveys- ja päihdehoitotyön tutkimukseen ja hyviin käytänteisiin.

Projektissa vertaillaan lisäksi oppimissuunnitelmia, materiaaleja, ohjeita ja tavoitteita sekä selvitetään mongolialaisen sairaanhoitajakoulutuksen sisältöjä ja pedagogisia perusteita.  Vertailun ja selvitysten perusteella kehitetään oppimissisältöjä jatko-opintoihin.  Koko hankkeen kesto on 18 kuukautta ja siihen osallistuu 12 mongolialaista sairaanhoitajaa. Koulutukseen sisältyy opiskelijoiden opintokäyntejä mielenterveyspalveluihin ja oppilaitoksiin Euroopassa sekä teoreettista opiskelua, kuten luentoja, itsenäistä työskentelyä ja työpajoja.