Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli

NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli

Covid-19 -epidemian aiheuttaman erikoistilanne on tuonut uusia haasteita yritystoimintaan. Uuden pk-yritysbarometrin mukaan odotukset liikevaihdon kasvusta hiipuvat. Digitalisaatiolla on mahdollista vaikuttaa pk-yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, joka vaikuttaa hyvinvoinnin paranemiseen.

Hankkeen päätarkoituksena on torjua covid-19 –epidemian vaikutuksia yli 50-vuotiaiden naisyrittäjien liiketoimintaan kouluttamalla heitä hyödyntämään uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja. Tämä saavutetaan monipuolisen koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Hankkeen aikana luodaan naisyrittäjäverkostoa, joka tukee digitaalisten taitojen oppimista ja kannustaa nopeisiin kokeiluihin ja yhteisölliseen toimintaan.

Hankkeessa järjestetään kolme lähes saman sisältöistä, mutta erilaisin menetelmin toteutettua koulutusta, joista vastaa Turun ammattikorkeakoulu. Nämä ovat perinteinen asiantuntijavetoinen koulutus (TP2), tiimioppimismallin mukainen koulutus (TP3) ja asiantuntijavetoinen koulutus kokonaan verkossa (TP4). 

Hankkeeseen tulee kokonaisuudessaan mukaan 75 yrittäjää. Hankkeen aikana yhteistyö naisyrittäjien kesken lisääntyy ja keskeistä on luoda pysyviä verkostoja ja kontakteja. Tämä on tärkeää, koska monet naisyrittäjät työskentelevät yksin vailla vertaistukea. 
Hankkeen aikana kehitetään BusinessClub -malli yhteisen osaamisen ja verkostoitumisen rakentamisen tueksi (TP5). Mallissa on sekä fyysistä että virtuaalista verkostoitumista. Tämä malli jää elämään hankkeen jälkeen.

Hankkeen tuloksena naisyrittäjät oppivat uutta digitaalisista liiketoimintamalleista, palvelumuotoilusta, etäyhteyksien käytöstä asiakastyössä, etämyynnistä ja digitaalisesta markkinoinnista. He rohkaistuvat soveltamaan oppimiaanasioita omassa yrityksessään. 
Hankkeessa kehitetty Business Club -malli innostaa ja rohkaisee naisyrittäjiä uusiin kokeiluihin ja yhteistyöhön yrittäjien välillä. Näin naisyrittäjät saavat monipuolisen yhteisön. Hanketta toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Hankkeen kesto: 1.2.2021-31.05.2023
 

NYRDI.jpg