Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.9.2023
Oppimisen valmentajaksi lukioon

Oppimisen valmentajaksi lukioon

Lukiossa uuden opetussuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan toimintamallien muutoksia. Oppimisen valmentajaksi lukioon -hankkeessa keskitytään opettamisen sijasta oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Tiimitoiminta, projektien yhteissuunnittelu sekä opiskelijoiden tuottama systemaattinen ja refektoiva dokumentointi rikkovat perinteisen ainejakoisen lukio-opetuskäytänteen. Tietoa yhdistetään ja jaetaan yhdessä muiden kanssa. Työelämä on kiinteästi kaikessa mukana. Toiminnan refektointi on oleellinen osa prosessia. Refektointia tehdään itsearviointina, vertaisarviointina, yhteisarviointina. Ohjaus kiinnitetään osaksi oppimisprosessia.

Hankkeen avulla lukion opettajissa herätetään rohkeutta kokeilla: 
- valmentajamaista otetta oppimisen ohjauksessa 
- yhteistyötä tiimissä, johon kuuluu eri aineiden opettajia ja eri ammattialojen edustajia 
- yhteistoiminnallista oppimista, jossa hyödynnetään laajasti erilaisia sidosryhmiä ja oppimisympäristöjä 
- formatiivista arviointia.

Tavoitteena on, että lukion opettaja saa: 
- tietoa ja kokemusta valmentamisesta ja tiimissä oppimisesta 
- innovatiivisia ratkaisuja oman oppiaineensa opetukseen 
- toimintamalleja työelämäyhteistyöstä 
- uusia sidosryhmiä (yritykset, asiantuntijat, korkeakoulut) opetuksen suunnitteluun 
- vahvistusta formatiiviseen arviointiin ja jatkuvan oppimisen ohjaukseen.
Hanke sisältää lähi ja etäpäiviä, ohjattuja työpajoja ja itsenäistä työskentelyä.

Hankkeen tulokset: 
- Valmentajamainen oppimisen ohjaaminen lisääntyy omassa opettajan työssä 
- Tiimissä oppiminen ja yhteinen tiedonrakentaminen näkyy lukiolaisten arjessa 
- Työelämäkumppanin kanssa suunnitellaan oppimiskokonaisuuksia yhdessä 
- Sidosryhmiä (yritykset, asiantuntijat, korkeakoulut) hyödynnetään entistä enemmän oppimisprosessissa. 
- Formatiivinen arviointiosaaminen tulee näkyväksi. Opiskelijaportfolioita otetaan systemaattiseen käyttöön.

OPH ja Haaga Helia logot