Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.5.2024
OSAAMISRAKETTI - uudella osaamisella yritys kasvuun

OSAAMISRAKETTI - uudella osaamisella yritys kasvuun

Epävakaa maailmantilanne on tuonut uusia haasteita myös liike-elämään. Maakuntaennusteen (2023) mukaan Varsinais-Suomen yrittäjien kasvuodotukset ovat juuri nyt hyvin alhaiset. Yrittäjien ja henkilökunnan osaamista ja kasvua tulisikin tukea. Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian mukaan yritysten innovaatioiden tukemisessa tavoitteena on jatkuva yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Alueella tulisikin panostaa erityisesti kestävästä liiketoiminnasta syntyvän liikevaihdon kasvattamiseen ja uudistamiseen sekä niihin liittyvään osaamiseen.

Monet alueen yrittäjät ovat myös eläköitymässä ja elinvoimaisia yrityksiä katoaa. Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelun (2022) mukaan yli 55-vuotiaista jopa 62% arvioi luopuvansa yrityksen toiminnan päävastuusta seuraavan kolmen vuoden sisällä ja 81% uskoi luopumisen tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Ostaja- ja jatkajapula on kuitenkin suuri este omistajanvaihdokseen. Osaamisraketti -hankkeessa edellä mainittuihin haasteisiin vastataan tarjoamalla tietoa yrityksen myyntiin saattamisesta, yrityksen ostomahdollisuuksista ja yrityksen kehittämisestä. Yrityskauppa tai osakkuus yrityksessä on myös yksi reitti yrittäjyyteen. Osaamisraketti -hanke on suunniteltu vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yrittäjät ja heidän työntekijänsä, jotka haluavat kehittää itseään ja mahdollisuuksiaan yrityksessään ja työelämässä sekä muutosvaiheessa olevat työnantajat ja työntekijät, kuten yrityksestä luopuvat ja yritystä jatkavat. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen älykkään erikoistumisen alojen, kuten uusiutuvan tekniikan edustajia.

Hankkeen päätavoitteena on luoda kohderyhmälle jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia rakentamalla valmennuskokonaisuus, jonka avulla kohderyhmällä on mahdollisuus itse kehittyä ja samalla kehittää yritystoimintaa ja menestysmahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä sekä todentaa osaamistaan.

Hankkeen alussa jokainen tekee itselleen oppimissopimuksen, jossa kuvataan oma oppimishistoria, nykytila ja osaamisen tavoitetila sekä tehdään suunnitelma, jonka avulla uutta osaamista saavutetaan. Ensimmäisen työpaketin Bootcampeissa selkiytetään osallistujien liiketoimintasuunnitelmia hyödyntäen esim. Lean Canvas -mallia. Uudistunutta liiketoimintasuunnitelmaa syvennetään toiminnallisten verkkotreenien ja Kehitysmoottoriosuuden avulla. Työpaketeissa Varsinais-Suomen alueen eri alojen monipuoliset asiantuntijat auttavat yrittäjiä ja heidän henkilökuntaansa uudistamaan liiketoimintaa. Uudistamisen myötä osallistujat verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa ja he saavat hankkeessa kehitetyn Liiketoiminnan uudistaja -osaamismerkin.

Hankkeen tuloksena syntyy oppimissopimuksia, uudistettuja liiketoimintasuunnitelmia ja ensimmäisiä uuden liiketoimintasuunnitelman mukaisia muutoksia. Lisäksi tuloksena on uutta liiketoimintaosaamista uudistumisen ja paremman asiakaspalvelun tueksi sekä uusia verkostoja eri alojen yritysten, työntekijöiden ja asiantuntijoiden välille. Kokonaisuudessa luodaan Edelläkävijöiden yhteisö, Liiketoiminnan uudistajan -osaamismerkki ja verkko-opintojakso, jotka ovat hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.

Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Yrityssalo Oy sekä Varsinais-Suomen alueen eri asiantuntijat, jotka myös viestivät hankkeesta ja hankkeen tuloksista.

Euroopan unionin osarahoittama.jpg