Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Osaamistehdas

Osaamistehdas

Osaamistehdas -hankkeen tavoite on korkeakoulutason teknillisen osaamisen laadun ja määrän lisääminen koulutuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Hankkeen partnereita ovat Turun AMK. Turun yliopisto, Novia, Åbo Akademi ja Turku Science Park. Positiivisen rakennemuutoksen tilanne edellyttää Turun korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä sekä koko Suomen teknillisen korkeakoulutuksen resurssit yhteen kokoavan koordinaatiorakenteen luomista. Osaamistehdas -hankkeen tehtävä on käynnistää pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja helpottaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaa osaamistarvetta ripeällä aikataululla. 

Osaamistehdas -hanke luo osaltaan edellytykset meriteollisuutta palvelevan teknillisen korkeakoulutason koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle Suomessa.

Hankkeessa valmistellaan osaamisen kehittämisen kannalta elintärkeiden infrastruktuurien toteuttaminen ja organisoidaan 
työskentely-ympäristöjä Turun seudun ulkopuolelta tuleville merialan tutkijoille ja opettajille, sekä paikallisten korkeakoulujen yhteyshenkilöiden kautta rajapinnan paikalliseen tutkimukseen ja opetukseen. Hankkeessa myös koordinoidaan alaa palvelevan uuden koulutustarjonnan tuottaminen entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin.