Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.8.2020

PDM2pk – Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille

Hankkeen päätavoitteena on kohdeyritysten henkilöstön tuote- ja elinkaarenhallinnan osaamisen lisääminen edistäen ja tukien yritysten kasvua sekä asiakkaiden vaatimustenmukaisuuteen vastaamista tilaus-toimitusverkostojen osalta. Näihin tavoitteisiin päästään, kun muotoilun käyttäjälähtöisten prosessien kautta uusimpia viestinnän, median ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamia keinoja hyödyntäen tuotetaan ja kokeillaan uusia koulutussisältöjä ja koulutuskonsepteja.

Hankkeen tavoitteena on valmistavan teollisuuden tuote- ja elinkaarenhallinnan koulutuksen tarjonnan ja koulutuksen laadun kehittäminen ja parantaminen erityisesti huomioiden valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yritykset ja niiden erityistarpeet digitalisaation hyödyntämisessä. Tulosten jalkauttaminen ja osaamisen levittäminen kansallisesti varmistaa kilpailukyvyn kehittymisen ja yritysten tuottavuuden kasvun.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) yhteishankkeena. Hankkeen päätavoitteena on kohdeyritysten henkilöstön tuote- ja elinkaarenhallinnan (PDM/PLM) osaamisen lisääminen edistäen ja tukien yritysten kasvua sekä asiakkaiden vaatimustenmukaisuuteen vastaamista tilaus-toimitusverkostojen osalta. Hankkeessa tuotetaan ja kokeillaan uusia koulutussisältöjä ja koulutuskonsepteja hyödyntäen muotoilun käyttäjälähtöisten prosessien lisäksi uusimpia viestinnän, median ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamia keinoja.