Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. 

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista, ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä paikallisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.  

Kehittämistyön tuloksena:

  • Opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaaliset taidot ja valmiudet hyödyntää niitä sekä koulutuksessa että työelämässä ovat parantuneet. 
  • On kehitetty ja digitalisoitu koulutusorganisaatioiden ohjauspolkuja ja -prosesseja. Digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit mahdollistavat palvelujen entistä paremman saavutettavuuden ja digitaaliset ohjauksen välineet on otettu monipuolisemmin ja tehokkaammin osaksi oppijalähtöistä ohjausprosessia. 
  • Toimiviksi koetut ja arvioidut digitaaliset ohjauskokeilut jatkuvat ja ne otetaan laajempaan käyttöön hankkeen osatoteuttajaorganisaatioissa.
  • Tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jaetaan muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Kehittämistyön pitkän aikavälin vaikutukset:

  • Opiskelijoiden kehittyneiden digitaitojen myötä heidän työmarkkina-asemansa on parantunut ja nämä taidot edistävät edelleen jatkuvan oppimisen ja urasuunnittelun valmiuksia.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön verkkopedagogiset valmiudet ja digiohjaustaidot ovat siirtyneet osaksi ko. henkilöiden perustyötä ja kartutettua osaamista on jaettu työyhteisöissä. 
  • Hankeaikana kehitetyt ja digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit ovat aikaan saaneet pysyviä, uudenlaisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja olemassa oleviin alueen koulutusorganisaatioiden ohjauspalveluihin. Olemassa oleviin oppimis- ja ohjausympäristöjen digitalisaatiokehityksen mukana tuomat uudenlaiset toimintatavat on otettu aktiivisesti hyötykäyttöön koulutusorganisaatioissa. 
  • Alueen ohjaustoimijoiden yhteistyö on tiivistynyt Varsinais-Suomessa.