Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
PRAGRESS − Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten haastavan ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen

PRAGRESS − Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten haastavan ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen

PRAGRESS-hankkeen tavoitteena on parantaa hoitoalan henkilökunnan (sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, ja lähihoitajien) sekä kotihoidon ammattilaisten valmiuksia kohdata vanhusten haastavaa ja aggressiivista käyttäytymistä niin kotihoidossa kuin hoitolaitoksissakin. 

Aggressiivinen käyttäytyminen on monitahoinen ilmiö, joka vaatii selkeän koulutuksellisen viitekehyksen. Siihen sisältyvät seuraavat osa-alueet:

 • yleisen tiedon lisääminen
 • syyt ja ennaltaehkäisy
 • hallinta ja kontrollointi rauhoittavan puheen avulla.

Projektin toimenpiteisiin sisältyvät

Hankkeessa tehdään perusselvitys, jonka avulla pyritään tunnistamaan kriittiset tekijät. Ne muodostavat vanhusten haastavan käytöksen kokonaiskontekstin kotihoidon ja hoitolaitosten työntekijöitä kohtaan.

 Koulutussisältö pyrkii tuottamaan hyvin jäsennellyn koulumateriaalin, jonka avulla voidaan vähentää vanhusten haastavaa ja aggressiivista käyttäytymistä hoitolaitoksissa.

Verkko-oppimisalusta tulee olemaan avoimesti kaikkien hoitoalan työntekijöiden, järjestöjen ja muiden tarpeellisten sidosryhmien käytössä. 

Pilotit tullaan suunnittelemaan ja niitä tullaan käyttämään kehitettyjen koulutusmoduulien mukaisesti. Niitä voidaan hyödyntää oppimisen validoinnissa, taitojen hankinnassa sekä uusien, opittujen taitojen siirrettävyydessä käytännön työhön.

Projektin tavoitteena on

 • parantaa hoidettavana olevien vanhusten elämänlaatua. Kun hoitohenkilökunta pystyy paremmin ymmärtämään ja analysoimaan vanhusten aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvää dynamiikkaa, he pystyvät paremmin kohtaamaan ja ratkaisemaan haasteellisia arjen tilanteita.
 • parantaa hoitotyön ammattilaisten elämänlaatua. Etenkin hoitajat, jotka työskentelevät pitkäaikaishoidon laitoksissa, kokevat selkeästi niin fyysistä kuin psyykkistäkin kuormittuneisuutta.
 • kehittää parempaa vuorovaikutussuhdetta hoitajan ja hoidettavan välillä.
 • päivittää hoitoalan henkilökunnan työmenetelmiä ja osaamista. Silloin voidaan vastata paremmin verbaalisen ja fyysisen aggression ilmentymiin turvallisen ja pätevän hoidon tason turvaamiseksi hoitolaitoksissa.

Projektin vaikutukset

 • hyödyllisten oppimissisältöjen luominen, joiden avulla voidaan parantaa tarjolla olevien palveluiden ja interventioiden laatua sekä valikoimaa.
 • hoitoalan työntekijöiden työurat saattavat pidentyä, kun heidän taitotasoaan, pätevyyttään ja tietämystään lisätään. Lisäksi sosiaalihuollon työntekijöiden pätevyyden ja taitojen kasvu saattaa lisätä henkilökohtaista ammatillista kehittymistä, joka tukee myös heidän työllistymistään jatkossa.
 • PRAGRESS-verkko-oppimisalustaa käyttämällä voidaan saada pienessä ajassa suuri vaikutus sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten taitotasoon. 
 • luodaan uusia mahdollisuuksia EU maiden väliseen yhteistyöhön.
 • tuotetaan uudenlaista materiaalia iäkkäiden ihmisten sosiaalisesta osallisuudesta erilaisten ihmisten ja sosiaalisten organisaatioiden kokemusten pohjalta.