Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.5.2023

SARA - Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina

SARA-hanke kehittää uudenlaisia ratkaisuja kierrätettyjen savimassojen hyödyntämiseen ja maamassojen käsittelyyn. 
Suomessa joudutaan useissa rakennus- ja maanrakennuskohteissa siirtämään ja läjittämään muualle suuria määriä mahdollisesti käyttökelpoista savea. Varsinais-suomalaiset savet ovat rakentamisen näkökulmasta koettu haastaviksi mm. suuren vesipitoisuuden sekä paikoin korkean rikkipitoisuuden ja hapontuottopotentiaalin takia. Tieto siitä, miten suomalaiset savet soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin kaivettuna ylös ja hyödynnettynä osana rakennettua ympäristöä, on hyvin vähäistä. Jo läjitettyjä savimassoja voidaan myös käyttää hyödyksi, jos tunnetaan savien ominaisuudet ja niiden soveltuvuus uusien tuotteiden raaka-aineeksi

SARA-hankkeen kantava ajatus on kestävä rakentaminen ja luonnonmukaisten materiaalien käyttö. Tuotteiden lujuutta voidaan parantaa lisäämällä saveen kierrätysmateriaaleja esim. tekstiilikuituja, luonnonkuituja, tai metsäteollisuuden kuitupitoisia jätevirtoja. Tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita ja siten edistää kiertotalouteen siirtymistä. 

Mikäli savesta valmistetaan tuotteita polttamatta, se säästää energiaa heti valmistusvaiheessa. Tämän lisäksi luonnonmukainen raaka-aine ja rakennusjätteen väheneminen puoltavat saven käyttöä ekologisessa rakentamisessa. Tavoitteena on kehittää ja saada rakennuskäyttöön sopivia polttamattomia savilaattoja ja tiiliä. 

Koska rakentamisen myötä kaivettavat savimäärät ovat suuria, saven käyttöä on hyvä laajentaa myös rakennusten ulkopuolelle infrahankkeisiin. Ylijäämäsavea on käytetty mm. meluvallien rakentamisessa ja stabiloituna se toimii monissa kaupungeissa rakennetun alueen kantavana pohjarakenteena. Isomman mittakaavan uusia käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi tulvasuojeluun liittyvät tuotteet tai muu elementtimäinen rakentaminen. Infrarakentamisessa voidaan lisätä saven joukkoon myös paikallisten polttolaitosten tuhkia ja kuonia normaalin sementin sijasta

SARA-hankkeen toimenpiteet toteutetaan viidessä työpaketissa. Kiertotalous ja hiilineutraalisuus ovat läsnä läpi kaikkien työpakettien. Hankkeen työpaketit muodostavat yhtenevän kokonaisuuden savimateriaalien saatavuudesta, koostumuksesta, savituotteiden kehittämisestä ja valmiiden savituotteiden tuotetestauksesta. Pilotoinnilla saadaan konkreettista näyttöä savirakentamisen mahdollisuuksista. Tämän lisäksi työpakettien tuloksena syntyy lisää tietoa savituotteiden hyödyntämisen ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä. Tietoa voidaan käyttää yrityksissä ja kaupungeissa päätöksenteon tukena hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Hankkeen ensisijaisena tuloksena tuotetaan kohderyhmille tietoa kotimaisen saven kierrättämisestä ja hyödyntämisestä. Yritykset voivat hyödyntää hankkeen tuloksia uuden vihreän kasvun mukaisen liiketoiminnan kehitystyössä. Hanke mahdollistaa materiaali- ja jätevirtojen entistä paremman uudelleenkäytön luonnon ensiömateriaalien rinnalla ja korvaajina ja kaupungeissa päätöksenteon tukena hiilijalanjäljen pienentämisessä.

 

Näyttökuva 2024-05-29 kello 12.34.30.png
Näyttökuva 2024-05-29 kello 12.34.59.png
Näyttökuva 2024-05-29 kello 12.33.35.png