Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
SUMED - Sustainable multidimensional media contents

SUMED - Sustainable multidimensional media contents

SUMED-hankkeessa viisi eurooppalaista korkeakoulua ja yritystä kehittää media-alaan liittyvää korkeakoulutusta noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. SUMED-kumppanit työskentelevät media-alalla: journalismin, mainonnan, viestinnän ja elokuvan kouluttajina. Kestävä kehitys huomioidaan liikkuvan kuvan, äänen, tekstin ja niiden yhdistelmien tuotannoissa. Yhdessä 

kumppanit luovat laajaa tietoa kestävästä kehityksestä osana media-alan toimintatapoja. Kestävä kehitys määritellään SUMED:ssa kyvyksi reagoida ja vaikuttaa muutokseen, vähähiilisyydeksi ja työhyvinvoinniksi.    

Hankkeessa kehitetään kussakin oppilaitoksessa, partnerien välisenä yhteistyönä, opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä ja opintojaksoja media-alalle. Kestävä kehitys integroidaan osaksi opintojaksojen tavoitteita ja toteutustapoja. Turun ammattikorkeakoulussa kehitystyö painottuu mainonnan suunnittelun ja journalismin koulutuksiin, ja tavoitteena on uudistaa Guru-Meedio oppimisoppimisympäristöä sekä luoda uusi Podhouse-oppimisympäristö podcastien tuotannolle.   

SUMEDin aikana toteutetaan pilottiopintojaksoja, työelämätoimeksiantoja ja MOOC-kursseja huomioiden kestävän kehityksen toimintaperiaatteet.  

Kumppaniorganisaatiot ovat Puolasta, Maltalta ja Espanjasta. Hanketta koordinoi Innocamp Poland. Turun ammattikorkeakoulussa SUMED linkittyy media-alan koulutukseen. 

In english

In SUMED, curricula, learning environments and courses in the field of media are developed in each educational institution, as a collaboration between partners. Sustainable development is integrated into the goals and implementation methods of the courses and curricula. 

At Turku University of Applied Sciences, the development work is focused on advertising and journalism, and the objective is to renew the Guru-Meedio learning environment and create a new Podhouse learning environment for podcast production. 

During SUMED, courses, working life related assignments, and MOOC courses are piloted to follow the principles and processes of sustainable development.  

The participating organizations are from Poland, Malta, Finland and Spain. The project is coordinated by Innocamp, Poland. At Turku University of Applied Sciences, SUMED is linked to Arts Academy.