Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa, kytkee ja koordinoi

Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa, kytkee ja koordinoi

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Se kehittää ja levittää verkostonsa kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taikusydän

 • Kokoaa yhteen tietopankkiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
   
 • Viestii ja välittää tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista. Tilaa hankkeen uutiskirje: https://taikusydan.turkuamk.fi/info/taikusydan-uutiskirje/  
   
 • Koordinoi valtakunnallista tutkijaverkostoa ja tekee alan tutkimusta tunnetummaksi.
   
 • Edistää alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Toimii valtakunnallisesti yhdeksän alueverkoston kautta Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa ja Länsi-Suomessa.
   
 • Kytkee yhteen alan toimijoita ja rakentaa yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi.
   
 • Toimii kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä, järjestää tapahtumia sekä kehittää kouluttajaverkoston toimintaa.
   
 • Vaikuttaa päätöksentekoon ja asenteisiin. Yhteyspisteen asiantuntijat, alueverkostot ja yhteistyökumppanit ovat mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa eri alueilla toimivissa työryhmissä.

Taikusydämen toiminnan taustaa

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joista on saatu hyviä kokemuksia. Useissa tutkimuksessa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Tästä huolimatta toiminta on pistemäistä ja tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa. Hankkeiden tulokset ja uudet toimintatavat eivät juurru osaksi perustoimintaa eivätkä hyvä käytännöt leviä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä ja resursseja kuluu toimintojen käynnistämiseen ja lopettamiseen. Alueelliset erot toiminnassa ja rakenteissa ovat huomattavia. Tarvitaan yhteistä koordinaatiota ja valtakunnallista yhteistyötä, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Taiteen edistämiskeskus myönsi Turun ammattikorkeakoululle valtionavustuksen Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspisteenä toimimiseen marraskuussa 2015. Näin syntyi Taikusydän, joka sykkii Turussa yhdistäen kulttuurihyvinvoinnin kentän toimijat toisiinsa. Hakuilmoituksen mukaisesti yhteyspisteen tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yhteyspiste tukee osaltaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa mainittujen toimenpiteiden toteutumista.