Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.2.2022
UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä

UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä

Hankkeessa luodaan lämpöenergiayritysten alueellinen verkosto ja yhteistyömalli energiayhteisötoiminnan ja taloyhtiöiden energiatoimenpiteiden laajamittaiseen vauhdittamiseen. Alueelle perustetaan lämpöenergian varastoinnin osaamisverkosto ja verkostolla luodaan yhteydet vastaaviin kansainvälisiin toimijoihin.

Verkoston toimijoille hahmotetaan tiekarttaa energiamurroksessa ja sektori-integraatioon siirtymisessä. Taloyhtiöiden energiatehokuus- ja lämmitystaparemonttien vauhdittamiseksi tehostetaan neuvontaa.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  1. lämpöenergiayritysten osaaamisverkoston kokoaminen
  2. alan koulutus- ja kehitystarpeiden selvittäminen
  3. yritys–korkeakouluyhteistyön tiivistäminen
  4. kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja benchmarkkaus
  5. taloyhtiöiden tarpeiden ja pohjatietojen kartoitus
  6. taloyhtiöille suunnattu viestintä ja osallisuuden keinot 
  7. alueellisen yhteistyömallin luonti energiayhteisötoiminnnan edistämiseksi.

Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat varsinaissuomalaiset taloyhtiöt ja niiden hallitukset, isännöitsijä-, lämpö- ja geoenergiaratkaisuja tarjoavat, sähköenergiaa tuottavat sekä digitaalisia energianhallintaratkaisuja ja sensoriteknologiaa tuottavat ja myyvät yritykset. Välillisiä kohderyhmiä ovat kunnat ja kaupungit, rakennusliikkeet ja rakennusalan sekä energia-alan koulutusta ja kursseja tarjoavat koululaitokset.

Hankkeessa syntyy yli 30 organisaation lämpöenergiaverkosto, joka tukee lämpöenergia-alan kehittymistä ja vaikuttaa myönteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja uuden liiketoiminnan syntyyn. Samanaikaisesti asuinkiinteistökentän toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja taloyhtiökentän potentiaali yritysten asiakkaina ja uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottajina kasvaa.

Hankkeessa luodaan Varsinais-Suomeen yhteistyömalli energiayhteisötoiminnan monistamiseksi sekä taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja lämmitystaparemontteja vauhdittavan neuvonnan tehostamiseksi.