Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.7.2021
Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa

Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa

Well@School-hanke tuottaa uutta tietoa ja kehittää uusia käytäntöjä korkeakouluopetukseen. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että peruskoulujen opettajat, terveydenhoitajat ja kuraattorit osaavat myös tulevaisuudessa edistää mielenterveyttä kouluyhteisöissä digitaalisia menetelmiä käyttämällä.

Koulun ammattilaiset kohtaavat arjessaan mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita. Uudenlaista osaamista tarvitaan, jotta lapset ja nuoret saavat tukea ja apua oman sietokykynsä kehittämisessä ja löytävät selviytymiskeinoja erilaisten mielenterveyteen vaikuttavien haasteiden kohtaamisessa.

Vaikka erilaisia mielenterveyttä edistäviä koulutusohjelmia ja interventioita on jo olemassa, mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten määrä on korkea. Lisäksi erilaiset psykiatriset häiriöt ovat maailmanlaajuisesti keskeinen lasten ja nuorten elämää haittaava tekijä.  Koulujen ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista tietoa, riittävää ymmärrystä nykyajan mielenterveyttä edistävistä tarpeista ja keinoista.

Tavoitteena digitaalinen oppimisympäristö

Well@School-hankkeen tavoitteena on kehittää uusi, korkeakoulutasoinen avoin sähköinen/digitaalinen ympäristö. Se sisältää mielenterveyden edistämisen viitekehyksen, verkkokurssin ja peruskoulujen mielenterveyttä tukevan käsikirjan. 

Lisäksi kehitetään mielenterveyden edistämiseen liittyviä avaintaitoja, parannetaan digitaalista viestintäosaamista, kehittäen yhteisesti opetuksessa ja kouluissa työskentelevien ammattilaisten oppimisessa tarvittavia taitoja (opettajat, terveydenhoitajat, kuraattorit).

Lisäksi yhteistyökehittäminen ja validointiprosessi toteutetaan käyttämällä useita digitaalisia työkaluja kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi ja varmistetaan kehitetyn aineiston siirrettävyys kaikkialla Euroopassa.

Hankkeen keskeisen tuloksen saavuttamiseksi, sille on asetettu kolme päätavoitetta:

  1. Kehittää digitaalisiin menetelmiin keskittyvä Well@School-kehys, joka sisältää uusimman/parhaan mielenterveyden edistämiseen peruskouluissa liittyvän tiedon ja käytänteen.
  2. Kehittää työelämässä toimiville ammattilaisille suunnattuja digitaalisia menetelmiä hyödyntävä mielenterveyttä peruskouluissa edistävä verkkokurssi.
  3. Kehittää viitekehyksestä, verkkokurssista ja työelämän ammattilaisille suunnatusta käsikirjasta koostuva sähköinen oppimisalusta, joka tulee olemaan vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden sidosryhmien saatavilla.
erasmus+ logo.jpg