Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.12.2020
Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki

Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki

Tekijä(t): Inka Mäkiö & Marketta Virta (toim.)

ISBN: 9789522167200 (painettu)

ISBN: 9789522167217 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 122

45 s., 2019

Muuttuva maailma vaatii muutoksia tuotanto- ja kulutustapoihin ja sitä myötä myös koulutukseen.

Koska luonnonvarojen riittämättömyys on todellinen uhka, on siirryttävä hyödyntämään niitä resursseja, jotka ihmiskunnalla jo tällä hetkellä on käytössä. Kiertotaloudessa materiaalit ja ravinteet kiertävät ja säilyttävät arvonsa. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii muutoksia niin yksittäiseltä kuluttajalta kuin yhteiskunnalta ja yrityksiltä.

Koulutuksen merkitys korostuu kiertotalouteen siirryttäessä, sillä kiertotalouden asiantuntijat kehittyvät juuri tänään eri oppilaitoksissa ympäri maailmaa. Kiertotaloutta ei voi sitoa yhteen ammattiin tai tieteenalaan, sillä sen onnistuminen vaatii vuoropuhelua erilaisten toimijoiden välillä. Kiertotalouden opetuksen tulisi siten myös olla poikkitieteellistä ja koskea eri koulutusaloja.

Tässä oppaassa esitellään kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen. Menetelmät voi ottaa käyttöön kuka tahansa opiskelijoiden kanssa työskentelevä taustasta riippumatta. Menetelmiä yhdistää monialaisuus, projektimaisuus ja työelämälähtöisyys Menetelmät on kehitetty korkeakouluille, mutta niitä voi käyttää myös toisen asteen koulutuksessa.

Opas on tuotettu osana Sitran rahoittamaa #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hanketta. Hanke on osa laajempaa Sitran hankekokonaisuutta, jossa kehitetään kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille.

(pdf-tiedosto, 3,69 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.