Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.8.2022
Taidetta kampuksella – julkisen taiteen käytännöt, pedagogiikka ja uudet avaukset

Taidetta kampuksella – julkisen taiteen käytännöt, pedagogiikka ja uudet avaukset

Tekijä(t): Riina Kotilainen (toim.)

ISBN: 978-952-216-818-4 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 289

91 s., 2022

Taidetta kampuksella (toim. Riina Kotilainen) kokoaa lähes miljoonan euron KampusART-taideohjelman yksiin virtuaalisiin kansiin. KampusART-taideohjelma on taloudellisesti mitattuna yksi merkittävimpiä julkisen taiteen hankkeita Suomessa. Se toi nykytaidetta Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselle kaikkien tiloissa liikkuvien ulottuville.

Julkaisu on jaettu kolmeen osaan, joista jokainen tuo erilaisen näkökulman julkiseen taiteeseen: julkinen taide rakentamisessa, julkisen taiteen pedagogiikka ja julkisen taiteen uudet avaukset. Lisäksi julkaisu esittelee taideohjelman aikana ammattitaiteilijoilta ja taideopiskelijoilta tilatut taideteokset sekä muut taideohjelman osa-alueet, kuten työyhteisötaiteilija-konseptin ja mediataideohjelman. Lopputulosten lisäksi julkaisu avaa prosesseja taidehankintojen ja -konseptien takana.

Artikkelikokoelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta julkisesta taiteesta poikkialaisesti ja innostaa hankkimaan julkista taidetta. Julkaisun tarkoituksena on myös levittää tietoa hyväksi todetuista käytännöistä sekä esitellä KampusART yhtenä hyvin onnistuneena esimerkkinä rakennuttajan ja korkeakoulun yhteistyönä toteutetusta taideohjelmasta. Julkaisu on tarkoitettu taiteen kentän toimijoille, rakennuttajille ja arkkitehdeille sekä korkeakouluyhteisölle mukaan lukien opiskelijat, opettajat ja koulutuksen kehittäjät.

Kaikki julkaisun kirjoittajat ovat olleet mukana KampusART-taideohjelman toteutuksessa, esimerkiksi taiteellisen työryhmän jäsenenä, taiteilijana tai yhteistyökumppanina. Kirjoittajat tuovat esiin näkemyksiään ja kokemuksiaan julkisesta taiteesta. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Teknologiakiinteistöt toteuttivat KampusART-taideohjelman vuosina 2018−2022. Ohjelmaa koordinoi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, ja se toteutettiin Turun Kupittaan kampuksen uuteen EduCity-rakennukseen ja sen ympäristöön.

(pdf-tiedosto, 3,11 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.