Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.9.2022
Ankkuripaikalla – näköaloja ammattikoulun opiskelijoiden  terveyden edistämiseen

Ankkuripaikalla – näköaloja ammattikoulun opiskelijoiden terveyden edistämiseen

Tekijä(t): Jan Holmberg & Minna Salakari (toim.)

ISBN: 978-952-216-803-0 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 290

140, 2022

Ammattikouluopiskelijoilla on tutkitusti muita opiskelijoita enemmän nikotiinituotteiden ja päihteiden käyttöä sekä niihin kytkeytyviä mielenterveyden haasteita. Säännöllisyys, läsnäolo ja matala kynnys ovat nuorten terveyskäyttäytymisen muutoksen avaintekijöitä. Ne myös mahdollistavat opitun juurruttamista ja pysyvyyttä. Kaikki terveydenedistämisen toiminta lähtee kohtaamisista, ja nuorille järjestetyssä toiminnassa kohderyhmän tuntemus on välttämätöntä.

ANKKURI-hankkeen tarkoituksena oli luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattiin opiskelevien elintapaohjaukseen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Hankkeen toiminnassa korostuivat nuorten ja heidän lähiympäristönsä osallistaminen, toiminnallisuus, luovuus, tiedonanto ikätason mukaisesti, toistettavuus ja moniammatillisuus.

ANKKURIn hanketoiminta oli kokonaisuudessaan matalan kynnyksen palvelua, johon kaikilla kohderyhmään kuuluvilla oli yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Turun kaupunki, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Turun ammatti-instituutin opiskelijat, huoltajat, opettajat, lähijohtajat ja oppilaitoksen johto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun hanketoimijoiden ja opiskelijoiden kanssa uusien toimintamallien luomiseksi.

Tässä julkaisussa esitellään opinnäytetöinä luotuja toimintamalleja, tutkimustuloksia sekä asiantuntija-artikkeleita. Olemassa olevan tutkimustiedon ja nyt luotujen toimintamallien käyttö takaavat mallien toteutuksen, yhteisöllisyyden sekä yhtenäisten käytänteiden toteutumisen, joilla taataan tasa-arvoiset ja vastuulliset alueelliset hyvinvointipalvelut jatkossakin. Julkaisu on toteutettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM).

(pdf-tiedosto, 3,59 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.