Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.11.2023
Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande

Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande

Tekijä(t): Anna Kalpio, Merja Kärkkäinen, Maarit Laiho, Mona Riska & Kristina Westerén

ISBN: 978-952-216-857-3

Oppimateriaaleja

74 s., 2022

I och med Covid-19-pandemin och övergången till distansstudier och -arbete, krävdes utökade digitala färdigheter av studenter, lärare, handledare och aktörer i arbetslivet. Samtidigt blev det uppenbart att det digitala kunnandet och vägledningskompetensen måste utvecklas.

I nätpublikationen ”Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande” presenteras den digitala vägledning som utvecklats inom projektet PODI – stigar och tjänster för digital vägledning och lärande, digitala färdigheter för studerande samt utbildningsorganisationer.

I publikationen beskrivs verksamhetsmodeller för den digitala undervisningen, handledningen och inlärningen samt projektets åtgärder och praxisen för nätverkande mellan olika läroanstalters vägledningsaktörer. Dessutom konkretiseras erfarenheter och goda modeller med hjälp av PODI-tips. Tipsen är praktiska exempel på utvecklingsarbete inom olika utbildningsorganisationer under projektets gång. Syftet med dem är att lyfta fram idéer om hur en läroanstalt kan utveckla digital handledning och digitalt lärande. En del av PODI-tipsen beskriver det utvecklingsarbete som gjorts vid en enskild läroanstalt och en del av tipsen beskriver samarbete eller erfarenheter från flera läroanstalter inom samma tema.

Publikationen är skriven särskilt för undervisnings- och handledningspersonal, samt dess ledning. Syftet är att i det egna arbetet och beslutsfattandet göra det möjligt att tillämpa de metoder som har utvecklats eller piloterats i projektet.

I PODI-projektet deltog Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, Sydvästra Finlands utbildningssamkommun Novida, Raseko, Saloregionens utbildningssamkommun SSKKY, Åbo yrkesinstitut TAI och Åbo vuxenutbildningscenter AKK. Därför inriktades utvecklingsarbetet på olika utbildningsnivåers behov från yrkesutbildning till högre utbildning.

Som bakgrundsmaterial till utvecklingsarbetet användes bl.a. EU:s referensram för DigCompEdu samt material för digital vägning och tjänstedesign. Det tvåspråkiga projektet genomfördes med hjälp av ESF-finansiering från REACT-EU.

Publikationen på finska: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (2023)

(pdf-fil, 15,75 Mt)

Du kan ladda ner publikationen kostnadsfritt. Publikationen omfattas av upphovsrättsbestämmelserna. Den kan läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning för kommersiella ändamål är förbjuden.