Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja tulvahaittoihin sopeutumiseen

Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja tulvahaittoihin sopeutumiseen

Tekijä(t): Antti Kaseva, Jussi Niemi, Markus Mononen, Kimmo Laine, Terhi Ajosenpää, Pekka Alho & Milla Popova

ISBN: 9789522167545 (painettu)

ISBN: 9789522167590 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 131

25 s., 2020

Vakka-Suomeen sijoittuvan Sirppujoen alajuoksu on tulvaherkkää aluetta, jossa ajoittaiset tulvat aiheuttavat haittoja maataloudelle ja jokivarren rakennuksille. Tulvavedet myös huuhtovat maaperästä kiintoainesta ja ravinteita lisäten Sirppujoen kuljettamaa kuormitusta.

Tähän oppaaseen on koottu suosituksia Kalannin Männäistenkosken alapuoliselle Sirppujoen osuudelle mahdollisista tulvansuojelun ja tulvahaittoihin sopeutumisen menetelmistä.

Opas on tarkoitettu erityisesti Sirppujoen alajuoksun maanomistajien ja muiden toimijoiden käyttöön. Oppaassa esitettyjä tulvasuojelun ja tulvahaittoihin sopeutumisen menetelmiä voi hyödyntää myös muilla tulvahaitoista kärsivillä alueilla.

Sisältö on laadittu Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hankkeessa. Hanketta ovat toteuttaneet Turun ammattikorkeakoulu, ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Tmi Heikki Mustonen, Sirppujoen järjestely-yhtiö ja Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 500 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Rahoitusta on lisäksi saatu Uudenkaupungin Vesi Oy:ltä ja Salaojituksen tukisäätiöltä.

(pdf-tiedosto, 8,79 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.