Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa – VETÄVÄ-hankkeen loppuraportti

Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa – VETÄVÄ-hankkeen loppuraportti

Tekijä(t): Virpi Sulosaari, Heli Heikkilä, Hannele Kuusisto, Helena Leino-Kilpi, Päivi Rautava, Maijastiina Rekunen, Laura Seppänen, Mervi Siekkinen, Minna Stolt, Elisa Valtanen & Leena Walta

ISBN: 9789522167644 (painettu)

ISBN: 9789522167651 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 267

144 s., 2020

Syöpäpotilaan hoitoa toteuttava yksikkö on työympäristönä haastava työhyvinvoinnille ja hoidon toteuttaminen edellyttää erityisosaamista. Työhyvinvointia ja työhön sitoutumista voidaan edistää moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen kehittämisen kautta. Onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö vahvistaa sekä työntekijän että yhteistä asiantuntijuutta ja edistää työntekijän ja koko työyhteisön voimaantumista, joka taas välittyy hoidon toteuttamiseen ja tuloksiin.

Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen alueellisten keskusten perustaminen on tuonut uusia vaatimuksia henkilöstölle palvelujen yhteensovittamiseksi, yhdenmukaistamiseksi sekä verkostomaisen työotteen ja toimintamallin omaksumiseksi.

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus -tutkimushankkeen (VETÄVÄ) tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisistä suhteista sekä niiden edistämisestä. Hanke on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Läntisen Syöpäkeskuksen yhteistyönä. Hankkeessa ovat olleet mukana syöpäpotilaan hoitoa toteuttavat yksiköt, joiden toimintaa Läntinen Syöpäkeskus koordinoi. Tässä raportissa kuvataan tutkimushankkeen toteutus ja keskeiset tulokset.

Tulosten perusteella moniammatillisuus hitsaa toimijoita yhteen, mutta sen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja -kestoista työskentelyä. Tulevaisuudessa on tärkeää etsiä johtamisen keinoja tukea, edistää ja kehittää moniammatillista yhteistyötä ja ammatillista voimaantumista yksilö- ja yhteisötasoilla. Myös tiedonkulkuun ja eri ammattilaisten osaamisen hyödyntämiseen sekä näkemysten kuulemiseen tulisi kiinnittää huomiota toiminta- ja työyksikköjä koskevassa päätöksenteossa.

(pdf-tiedosto, 8,79 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.