Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024
Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä - Pilotoinnin tulosraportti 2019

Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä - Pilotoinnin tulosraportti 2019

Tekijä(t): Antti Kaseva, Kimmo Laine, Terhi Ajosenpää, Jussi Niemi & Markus Mononen

ISBN: 9789522167590

ISBN: 9789522167590 (vekkojulkaisu)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 264

42 s., 2020

Biohiilen ja hakkeen käyttöä peltosalaojavesien suodatuksessa pilotoitiin Uudessakaupungissa vuosina 2018 ja 2019. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää biohiilen toimivuutta ravinteiden ja raskasmetallien pidätyksessä. Pilotoinnilla kerättiin tietoa suodatukseen perustuvan vesienpuhdistusmenetelmän soveltuvuudesta salaojavesien käsittelyyn käytännön kenttäolosuhteissa.

Tähän raporttiin on koottu pilotoinnin tärkeimmät tulokset sekä käytännön kokemukset menetelmän toimivuudesta. Tutkimuksen kohteena olleen biohiili-hakesuodattamon rakenne ja rakentaminen on myös kuvattu raportissa.

Tulosjulkaisun tarkoituksena on tarjota uutta tietoa biohiili- ja hakesuodattamon toiminnasta vesiensuojelun toimijoiden, tutkijoiden ja menetelmäkehittäjien käyttöön.

Selvitys oli osa Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hanketta, jota ovat toteuttaneet Turun ammattikorkeakoulu, ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Tmi Heikki Mustonen, Sirppujoen järjestely-yhtiö ja Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 500 eurolla. Hanke toteutti osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Rahoitusta on saatu lisäksi Uudenkaupungin Vesi Oy:ltä ja Salaojituksen tukisäätiöltä.

(pdf-tiedosto, 8,79 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.