Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä

Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä

Tekijä(t): Ilona Tanskanen (toim.)

ISBN: 9789522167170 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 256

343 s., 2019

Taide-, kulttuuri- ja media-alan työn yksi ominaispiirteistä on yhteisöllisyys ja sellaisten vuorovaikutuskeinojen käyttö, jotka tarjoavat perinteisestä työelämän viestinnästä poikkeavia mahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan työyhteisöjen ulkopuolellakin. Taiteilijan rooli erilaisissa yhteisöissä on yksi tämän teoksen sisältöalueista. Sitä tarkastellaan artikkeleissa, jotka perustuvat kirjoittajien kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa tehtyihin opinnäytetöihin.

Toinen sisältöalue teoksessa on pedagogiikka lapsille, nuorille ja aikuisille suunnatussa taidekasvatuksessa. Kirjoittajat kertovat omassa (opinnäyte)työssään soveltamistaan menetelmistä, niiden käyttöön liittyvistä kokemuksistaan ja pohdinnoistaan.

Tämän teoksen johdanto-osassa Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yamk-kouluttajat tarkastelevat muutamaa koulutuksen keskeistä teemaa: taidepedagogin työn monia ulottuvuuksia, kulttuurihyvinvointia ilmiönä sekä ammatillista elämäkertaprosessia pedagogisena, jatkuvan ammatillisen kehittymisen välineenä, joka antaa valmiuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamiseen.

Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijat kehittävät työelämään liittyviä käytänteitä opinnäytetöissään, jotka perustuvat tekijöidensä vahvaan taide- ja kulttuurielämätaustaan. Opinnäytetyö on jatkuva, opintojen alusta loppuun asti ulottuva kehittämisprosessi; opinnäytetöihin perustuvat artikkelit kiteyttävät esiin tekijöidensä moniulotteista osaamista.

(pdf-tiedosto, 9,44 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.