Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2020
Uudenkaupungin makeavesiallas - Loppuraportti kyselytutkimuksesta käyttö- ja hoitosuunnitelman tueksi

Uudenkaupungin makeavesiallas - Loppuraportti kyselytutkimuksesta käyttö- ja hoitosuunnitelman tueksi

Tekijä(t): Milla Popova & Pekka Alho

ISBN: 9789522166227 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 237

57 s., 2016

Vuonna 2016 Turun ammattikorkeakoulu ja Uudenkaupungin Vesi Oy käynnistivät ”Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma” -hankkeen, jonka ensisijaisena tavoitteena on makeavesialtaan vedenlaadun sekä altaan luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen sekä erilaisiin riskeihin varautuminen. Hanke selvitti kyselytutkimuksen avulla makeavesialtaan ranta- ja vesialueiden omistajien kokemuksia ja näkemyksiä suunnittelualueesta sekä kartoitti muun muassa alueeseen liittyviä kehittämistarpeita.

Julkaisu esittää kattavasti kyselytutkimuksen tulokset. Uudenkaupungin makeavesiallas koetaan tärkeäksi virkistyskäyttöalueeksi, ja vaikka suunnittelualueen maanomistajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä altaan vedenlaatuun ja vedenpinnan säännöstelyyn, erityisesti vesiliikenteeseen kaivataan parannustoimenpiteitä. Myös altaaseen laskevan Sirppujoen alajuoksun tärkeimpien viljelyksien tulvasuojelu nousee tuloksissa esiin.

Uudenkaupungin makeavesiallas eristettiin merestä vuonna 1965. Allas toimii raakavesilähteenä yli 25 000 ihmiselle Uudessakaupungissa, Vehmaalla, Taivassalossa ja Kustavissa.

Hanketta ovat rahoittaneet Maaseudun kehittämiskeskus Ravakka ry, Uudenkaupungin Vesi, Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaat ja Turun ammattikorkeakoulu Oy.

(pdf-tiedosto, 25,7 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.