Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2020
Turun Illoistenjärven tila ja kunnostus

Turun Illoistenjärven tila ja kunnostus

Tekijä(t): Ljudmilla Popova

ISBN: 9789522166029 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 224

68 s. & 11 liites., 2016

Järvien järjestelmällinen kunnostustoiminta alkoi Suomessa 1960-luvun lopussa. Järvien tila on vähitellen parantunut vesiensuojelutoimenpiteiden ja esimerkiksi jätevesien puhdistuksen tehostumisen myötä. Suurin osa Suomen järvistä on tilaltaan erinomaisessa tai hyvässä kunnossa. Lounais-Suomen järvien tila on kuitenkin heikompi. Alueen järvet ovat alttiita rehevöitymiselle, sillä ne ovat tyypillisesti pieniä ja matalia, ja ne sijaitsevat runsasravinteisilla, eroosioherkillä savialueilla.

Turun Hirvensalossa sijaitseva Illoistenjärvi oli vielä 1950-luvulla erittäin kirkasvetinen ja virkistyskäyttöön hyvin soveltuva. Sen tila heikkeni kuitenkin nopeasti lisääntyneen ulkoisen kuormituksen myötä. Nykyään yhdeksän hehtaarin kokoinen ja hyvin matala Illoistenjärvi on ylirehevä ja kärsii vuosittaisista talviaikaisista happikadoista sekä sisäisestä kuormituksesta.

Tähän selvitykseen on koottu Illoistenjärvestä olemassa oleva aineisto, selvitetty järven tilaa sekä sopivimmat toimenpiteet järven tilan parantamiseksi. Selvityksessä tarkastellaan Illoistenjärven ominaispiirteitä, valuma-aluetta sekä ulkoisessa kuormituksessa jo tapahtuneita ja tulevia muutoksia. Lopuksi esitellään soveltuvat toimenpide-ehdotukset järvelle ja valuma-alueelle.

(pdf-tiedosto, 7,10 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.