Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.6.2019
TKI-palvelut yleiskuva

Laaja-alaista, ammattimaista ja innovatiivista kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Turun ammattikorkeakoulun yli 20 erilaista tutkimusryhmää tekevät töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. TKI-työn lähtökohtana ovat asiakkaiden ja yhteisöjen tarpeet.

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Innovaatiot

Turun ammattikorkeakoulu on jo vuosia ollut merkittävä toimija Varsinais-Suomen innovaatioekosysteemissä. Projekteissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun monialaista osaamista ja laajoja verkostoja.

Innovaatiot syntyvät ammattikorkeakoulussa yhteisvoimin henkilökuntamme, opiskelijoidemme sekä elinkeinoelämän kumppanien ja muiden korkeakoulujen kanssa. Yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen toimijat ja verkostot saatetaan toistensa ulottuville avoimilla työskentelytavoilla.

Tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt ovat tärkeä osa Turun ammattikorkeakoulun opetusta ja TKI-toimintaa. Turun ammattikorkeakoulussa hyvän tieteellisten käytännön noudattamista valvoo korkeakoulun rehtori. Kansallisesti tutkimuseettistä toimintaa ohjaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista sekä hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä korkeakoulun TKI-hankkeille. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkimusetiikkaan liittyvää tukea.

Toimikunnan kokoonpano 2018:

 • Toimikunnan puheenjohtaja, yliopettaja, koulutusvastaava Katja Heikkinen
 • Toimikunnan valmistelija, hankeasiantuntija Jaani Kuusela
 • Toimikunnan jäsenet
 • Koulutus ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara
 • TKI-päällikkö Johanna Krappe
 • Koulutus ja tutkimuspäällikkö Juha Kääriä
 • Koulutus ja tutkimuspäällikkö Anne Norström
 • Vararehtori Juhani Soini
 • Kumppanuuspäällikkö Kirsti Virtanen
   

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat TKI-toiminnan luova ja monipuolinen voimavara. Projektitoiminta linkittyykin tiiviisti ammattikorkeakoulun opetukseen. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen projekteihin ja projektimaisiin oppimisympäristöihin takaa myös sen, että opiskelijat valmistuessaan ovat oman alansa työelämän osaamisvaatimusten tasalla.

INNOPEDA® tuo korkeakouluyhteisömme 10 000 jäsenen osaamisen yhteistyökumppaniemme käyttöön uudella tavalla. Monialaisten opiskelijaryhmiemme potentiaali pystytään hyödyntämään yhä paremmin henkilökuntamme toimiessa niissä piilevän osaamisen välittäjinä ja vaalijoina. Innovaatiopedagogiikan avulla voidaan toteuttaa hyvin monipuolisia projekteja muutamien tuntien ideointipyrähdyksistä vuosia kestävään tutkimushankkeisiin.

Eri koulutukset tarjoavat opiskelijoille työelämäorientoituneita projektioppimisympäristöjä , joissa opiskelijat voivat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan.

Vuoden 2018 TKI-lukuja

 • Käynnissä olevia projekteja 214 kpl
 • Vuonna 2018 käynnistyi 74 uutta hanketta
 • Projekteista 40 % on Turkun AMK:n koordinoimia
 • Ulkoinen rahoitus 7,5 milj. EUR
 • Kokonaismenot 10 milj. EUR
 • Julkaisuja 794 kpl