Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.12.2021
Advancing Supportive Cancer and Palliative Care (CARE)

Advancing Supportive Cancer and Palliative Care (CARE)

CARE keskittyy syöpää sairastavan hoidon kehittämiseen

Syöpä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä (World Health Organization 2020). Ilman pikaisia toimia tapausten odotetaan lisääntyvän Euroopassa 24 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Syöpään sairastuneiden lisääntyvä määrä muodostaa Suomessa ja kansainvälisesti merkittävän kansanterveydellisen haasteen ja koskettaa monia.

Samaan aikaan hoidon tulokset ovat parantuneet ja kuolleisuus laskenut. Tutkimus- ja kehittämistyö on kuitenkin painottunut erityisesti lääketieteeseen, vaikka syöpää sairastavan hoito ja sen kehittäminen edellyttävät moniammatillista ja -alaista tutkimusta ja yhteistyötä.

Erikoisalan tutkimus- ja kehittämistyössä tuleekin aikaisempaa vahvemmin tarkastella koko hoidon jatkumoa, syövän ehkäisystä, varhaiseen tunnistamiseen, korkeatasoiseen hoitoon, kuntoutumisen ja selviytyvyyden tukeen sekä elämänlaadun edistämiseen syövän sairastaneilla että syövän kanssa elävillä, heidän läheisillään ja palliatiivisessa hoidossa elämän loppuvaiheessa, kun parantavaa hoitoa ei ole.

Syövän hoidon kehittäminen edellyttää vahvaa erityisosaamista ja verkostoyhteistyötä

Suomessa syövän hoitoa on systemaattisemmin aloitettu kehittämään jo yli kymmenen vuotta sitten, ja kansallinen syöpäkeskus osakeskuksineen on erikoissairaanhoidon näkökulmasta jo edennyt suunnitelmista kohti toteutusta. Terveyspalvelujärjestelmän näkökulmasta on kuitenkin olennaista huomata, ettei syövän ehkäisy, hoito ja selviytyvyyden tuki rajoitu vain erikoissairaanhoitoon.

Syöpää sairastavan hoito ja sen kehittäminen edellyttävät vahvaa erityisosaamista ja moniammatillista organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.  Syövän ehkäisy ja syöpää sairastavan hoidon korkean tason varmistaminen ovat keskeisiä toimenpidealueita Euroopassa (EU4Health 2021-27, Cancer Mission, EU:n syöväntorjuntasuunnitelma Eu Beating Cancer Plan 2021). 

Vuoden 2022 alussa käynnistyvä Advancing Supportive Cancer and Palliative Care (CARE) tutkimusryhmä on verkostoitunut niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. TKI-yhteistyötä tehdään myös Turun ammattikorkeakoulun eri tutkimusryhmien kesken vaalien monialaista ja -ammatillista yhteistyötä, esimerkiksi kulttuurin ja teknologian alojen välisen yhteistyön kautta.

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteet

CAREn erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat:

  • Kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö koko syövän hoidon jatkumossa yhdistäen kliinisen tutkimuksen ja erityisosaamisen kehittämisen
  • Pedagoginen tutkimus ja kehittäminen syövän hoidon huippukeskuksille
  • Ihmislähtöisten palvelujen kehittäminen syöpää sairastavan hoidossa
  • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa syöpää sairastavan hoidon jatkumossa. 
  • Moniammatillinen transformationaalinen ja autenttinen johtaminen sekä mentorointi
  • Vetovoimaiset syöpäkeskukset ja henkilöstön hyvinvointi vaativassa terveydenhuollon toimintaympäristössä (syövän hoidon yksiköt, palliatiivinen hoito)
  • Huippuosaamisen varmistaminen asiantuntijuutta ja erilaisia urapolkuja edistämällä
     

Tapahtumat

EONS Leadership Forum

15 May, 2024 Turku, Finland

EONS17 at ESMO2024

14–16 September 2024 Barcelona, Spain

Nordic Forum for Nurse Educators NFNE2024

11–13 November Akureyri, Iceland

Syöpäsairaanhoitajien opintopäivät

16.–17.5.2024 Turku, Finland

Sun OpiX -blogi

Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin alojen Sun OpiX -blogissa on alkanut kaksi uutta juttusarjaa. Toinen niistä pureutuu syövän ehkäisyyn, toinen avaa opiskelijoiden kokemuksia tutkimusryhmässä työskentelystä.

Terveys ja hyvinvointi -sektori osallistuu samalla kampanjaan, jota koordinoivat European Oncology Nursing Society ja European Society for Medical Oncology. Blogisarjan sisällöntuotantoon osallistuvat CARE-tutkimusryhmä ja Master Schoolin opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Blogisivustolla julkaistaan yksi kirjoitus joka kuukausi vuoden ajan.