Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.8.2021
Elokuva ja media

Elokuva ja media

Tutkimusryhmän kohteena on digitalisaation ja uusien teknologioiden tuoma murros median sisällöntuotantoon, tekemisen tapoihin, liiketoimintamalleihin ja yhteiskuntaan yleisemmin. Virtuaalitodellisuus, verkko-opetus sekä median ja kulttuurin rooli erilaisissa innovaatioissa kiinnostavat tutkimusryhmää. Lisäksi median ja kulttuurin roolit yhteiskunnallisissa muutoksissa, haasteissa ja yhteisön rakentamisessa näkyvät hanketoiminnassa. 

Käynnissä olevat hankkeet:

ReFresh+ -hankkeen tavoitteena edistää kulttuuriperinnön hyödyntämistä luovan talouden keinoilla ja välineillä.

Päättyneitä hankkeita: 

IRM-Tool –hankkeessa tutkittiin ja media- ja taidelähtöisten menetelmien soveltamista meriteollisuuden innovaatioprosesseissa.  

Mobile Documentary –hankkeessa toteutettiin älypuhelimella kuvaten dokumenttityöpajoja yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Soülin yliopiston kanssa. 

Creve 2.0 –hankkeessa kehitettiin luovien alojen yritysten toimijoiden palvelurakennetta sellaiseksi joka tukee yritystoimintaa. 

Virtuaalinen elämyslääke –hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin AR/VR-menetelmillä tehtäviä ”elämyslääkkeitä”, joilla tavoitellaan positiivista ja yksilöllistä potilaskokemusta terveydenhoidon alalla. 

EURANIM, jossa video mapping -projisointitekniikoita tutkittiin taiteellisissa projekteissa, kaupallisissa yhteyksissä, sekä laajemmin yhteiskunnallisen kehityksen välineenä.

Digiolkkarista työelämään -hankkeessa kehitettiin osaamisen omaehtoisen tunnistamisen tapoja työpajoissa vertaisryhmän ja -ohjaajan avulla käyttäen hyväksi digitaalisuutta.

Tutkimusryhmän jäsenet

Milla Järvipetäjä
Lehtori, Tutkimusvastaava
+358 50 598 5239
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Pentti Halonen
Lehtori
+358 50 598 5216
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Pirita Juppi
Yliopettaja, Koulutusvastaava
+358 40 355 0157
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
pirita.juppi@turkuamk.fi