Sivu päivitetty 24.3.2020
Elokuvan ja median tutkimusryhmä

Elokuvan ja median tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän kohteena on digitalisaation ja uusien teknologioiden tuoma murros median sisällöntuotantoon, tekemisen tapoihin, liiketoimintamalleihin ja yhteiskuntaan yleisemmin. Virtuaalitodellisuus, verkko-opetus sekä median ja kulttuurin rooli erilaisissa innovaatioissa kiinnostavat tutkimusryhmää. Lisäksi median ja kulttuurin roolit yhteiskunnallisissa muutoksissa, haasteissa ja yhteisön rakentamisessa näkyvät hanketoiminnassa. 

Käynnissä olevat hankkeet:

  • IRM-Tool –hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan media- ja taidelähtöisten menetelmien soveltamista meriteollisuuden innovaatioprosesseissa.  
  • Mobile Documentary –hankkeessa toteutetaan älypuhelimella kuvaten dokumenttityöpajoja yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Soülin yliopiston kanssa. 
  • Creve 2.0 –hankkeessa kehitetään luovien alojen yritysten toimijoiden palvelurakennetta sellaiseksi joka tukee yritystoimintaa. 
  • Virtuaalinen elämyslääke –hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan AR/VR-menetelmillä tehtäviä ”elämyslääkkeitä”, joilla tavoitellaan positiivista ja yksilöllistä potilaskokemusta terveydenhoidon alalla.  

Päättyneitä hankkeita: 

EURANIM, jossa video mapping -projisointitekniikoita tutkittiin taiteellisissa projekteissa, kaupallisissa yhteyksissä, sekä laajemmin yhteiskunnallisen kehityksen välineenä. Digiolkkarista työelämään -hankkeessa kehitettiin osaamisen omaehtoisen tunnistamisen tapoja työpajoissa vertaisryhmän ja -ohjaajan avulla käyttäen hyväksi digitaalisuutta.

Julkaisut:

Aiheista kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä tutkimusryhmän jäseniin.