Sivu päivitetty 1.2.2018
Elokuvan ja median tutkimusryhmä

Elokuvan ja median tutkimusryhmä

Käynnissä olevat hankkeet:

EURANIM, jossa video mapping -projisointitekniikoita käytetään taiteellisissa projekteissa, kaupallisissa yhteyksissä, sekä laajemmin yhteiskunnallisen kehityksen välineenä. Mobile Documentary -hankkeessa toteutetaan älypuhelimella kuvaten dokumenttityöpajoja yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Soulin yliopiston kanssa. IRM-Tool -hankkeessa tutkitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamista telakkateollisuuden innovaatioprosesseissa. Digiolkkarista työelämään -hankkeessa kehitetään osaamisen omaehtoisen tunnistamisen tapoja työpajoissa vertaisryhmän ja -ohjaajan avulla käyttäen hyväksi digitaalisuutta.

Media-alalla ollaan kiinnostuneita kehittelemään uusia hankkeita mm. VR/AR/360 -kerronnan, transmedian ja monikulttuurisuuden teemojen alla.

Aiheista kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä tutkimusryhmän jäseniin:

Tutkimusryhmän jäsenet:

Näytä lisää