Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.9.2022
Elokuva ja media

Elokuva ja media

Tutkimusryhmän kohteena on uusien teknologioiden soveltaminen median sisällöntuotantoon, tekemisen tapoihin, liiketoimintamalleihin ja yhteiskuntaan. Virtuaalitodellisuus, uudet opetusmetodit ja median ja kulttuurin rooli erilaisissa innovaatioissa kiinnostavat tutkimusryhmää. Lisäksi median, kulttuurin ja elokuvan roolit yhteiskunnallisissa muutoksissa, globaaleissa murroksissa, kestävässä kehityksessä sekä media-alan ammattilaisuuden ja erilaisten yhteisöjen rakentumisessa näkyvät hanketoiminnassa. 


Käynnissä olevat hankkeet:

Varsinais-Suomesta virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskittymä -hankkeen aikana Varsinais-Suomelle laaditaan virtuaalisen tuotannon strategia.

SUMED - Sustainable multidimensional media contents -hankkeessa tuetaan korkeakouluja kehittämään opetussuunnitelmiaan vastaamaan kestävän kehityksen tarpeisiin mediasisältöjen tuottamisen opetuksessa. 

Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus on pitkittäistutkimus journalistien ura- ja elämänpoluista. Se tuottaa tietoa media- ja viestintäalan muuttuvasta ammattikentästä yksilötasolla. 

MoDo Project Malaysia and Finland – Combined Methods for Learning Diving Experience -hankkeessa vastataan media-alan koulutuksen ja tulevien media-alan ammattilaisten tarpeisiin kokemuksellisen metodin avulla.  

Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students 
DICO-hanke tuottaa uusia tarinallisia, taidelähtöisiä ja muotoiluajattelua hyödyntäviä menetelmiä taide- ja kulttuurialojen opiskelijoiden ohjaukseen.


Päättyneitä hankkeita: 

Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen -hankkeen tavoitteena oli luoda kestävä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma virtuaalistudion perustamiseksi Varsinais-Suomeen.

ReFresh Plus - Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends -hankkeen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön hyödyntämistä luovan talouden keinoilla ja välineillä.

IRM-Tool –hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja toteutettiin media- ja taidelähtöisten menetelmien soveltamista meriteollisuuden innovaatioprosesseissa.  

Mobile Documentary –hankkeessa toteutettiin älypuhelimella kuvaten dokumenttityöpajoja yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Soülin yliopiston kanssa. 

Creve 2.0 –hankkeessa kehitettiin luovien alojen yritysten toimijoiden palvelurakennetta sellaiseksi joka tukee yritystoimintaa. 

Virtuaalinen elämyslääke –hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin AR/VR-menetelmillä tehtäviä ”elämyslääkkeitä”, joilla tavoitellaan positiivista ja yksilöllistä potilaskokemusta terveydenhoidon alalla. 

Viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa koulutetaan toimittajaopiskelijoita raportoimaan kestävään kehitykseen ja demokratiaan liittyvistä teemoista.

EURANIM, jossa video mapping -projisointitekniikoita tutkittiin taiteellisissa projekteissa, kaupallisissa yhteyksissä, sekä laajemmin yhteiskunnallisen kehityksen välineenä.

Digiolkkarista työelämään -hankkeessa kehitettiin osaamisen omaehtoisen tunnistamisen tapoja työpajoissa vertaisryhmän ja -ohjaajan avulla käyttäen hyväksi digitaalisuutta.
 

Tutkimusryhmän jäsenet

Milla Järvipetäjä
Lehtori, Tutkimusvastaava
+358 50 598 5239
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Pentti Halonen
Lehtori
+358 50 598 5216
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Pirita Juppi
Yliopettaja, Koulutusvastaava
+358 40 355 0157
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi