Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.1.2023
Käytäntölähtöinen pedagogiikka

Käytäntölähtöinen pedagogiikka

Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmä tutkii ja kehittää korkeakoulutuksen ja oppimisen eri osa-alueita. 
Tutkimusryhmän aiheita ovat muun muassa:

  • opiskelija osana (monikulttuurista) korkeakouluyhteisöä 
  • pedagoginen hyvinvointi ja ohjaus
  • geneerisen ja alakohtaisen osaamisen kehittäminen ja pedagogiikka
  • joustavat oppimispolut ja työelämälähtöiset moduuliratkaisut
  • monialaiset innovatiiviset oppimisympäristöt.

Tutkimusryhmä kehittää ja tukee korkeakoulutuksen muutosta niin alueellisella, valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

Tutkimusryhmän toiminta on käytäntölähtöistä ja se keskittyy erityisesti innovaatiopedagogiikan ja CDIO -mallin edistämiseen. Kehittämällä uusia menetelmiä ja toimintamalleja sekä tuottamalla tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä oppimiseen ja laadukkaaseen koulutukseen, tutkimusryhmä tukee niin opiskelijoiden osaamisen kehittymistä kuin opettajien sopeutumista muuttuviin työnkuviin. Sekä innovaatiopedagogiikkaa että CDIO-lähestymistapaa on sovellettu Turun ammattikorkeakoulussa jo yli kymmenen vuoden ajan. Molemmat määrittelevät työelämässä tarvittavat keskeiset osaamisalueet sekä oppimistavoitteet ympäröivän yhteiskunnan tarpeista lähtien ja molemmat pyrkivät aktivoimaan opiskelijaa ottamaan itsenäisen toimijan roolin omissa opinnoissaan.

Toiminnan keskiössä ovat myös Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin monialaisten projektiopintokokonaisuuksien (projektipaja ja innovaatioprojekti) koordinointi, kehittäminen ja tutkiminen. Nämä opintokokonaisuudet toimivat myös TKI-projektien testiympäristöinä sekä ulkopuolelle tarjottavina koulutus- ja palvelutuotteina.

Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmä toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja tekee tiiviistä yhteistyötä myös AMK:n koulutuksen kehittämisen yksikön, muiden tutkimusryhmien ja oppimisympäristöjen kanssa. 

Lue lisää:

Kairisto-Mertanen, Liisa ja Konst, Taru 2019: Innopeda ja CDIO tarjoavat avaimia käytännönläheiseen oppimiseen.

Kuuntele tutkimusryhmän vetäjän Meiju Keinäsen ajatuksia Talk-podcastissa

Aamukahvi-podcast: keskustelua innovaatiopedagogiikasta kasvatustieteen tohtori Meiju Keinäsen kanssa.