Sivu päivitetty 16.5.2019
Sosiaalinen toimijuus ja osallisuus

Sosiaalinen toimijuus ja osallisuus

Osallisuus merkitsee mukanaoloa yhteisössä, vaikuttamista ja huolenpitoa, kulttuurista monimuotoisuutta ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Osallisuus yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen tasa-arvoista oikeutta palveluihin sekä mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin.

Tutkimusryhmän tavoitteena on uudistaa yhteiskunnan tuki- ja auttamisjärjestelmien toimintamalleja ja työkäytäntöjä, että ne mahdollistaisivat ihmisille  vahvempia sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Osallisuuden edistäminen kohdennetaan hyvinvointi-, koulutus- ja työllistymispalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen.

Edistämme ihmisten ja yhteisöjen sosiaalista osallisuutta sekä tartumme osallisuuden vastakohtana yhteisöistä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen problematiikkaan ja siitä aiheutuviin epäkohtiin kuten köyhyyteen, näköalattomuuteen, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen.

Tutkimusryhmän toiminnan tavoitteet ja strategiset kärjet:

 • vahvistaa ihmisten, lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuutta arjen toimintaympäristöissä ja yhteisöissä
 • kehittää sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden osallisuutta vahvistavia integratiivisia palveluja
 • tukea yksilöiden sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä rakentamalla omaehtoisen, informaalin oppimisen toiminta- ja oppimisympäristöjä
 • mahdollistaa erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille ja yhteisöille vaikuttamisen ja osallisuuden kokemuksia

Tutkimusryhmän hanketoimintaa kuvaa työelämään integroituva yhteiskehittäminen, joka kytkee opiskelijan oppimisprosessin ja asiantuntijaopettajan ohjaustyön yhteen työelämän kehittämistarpeiden kanssa. Tutkimusryhmällä on vahvoja kumppanuuksia kaupunkien ja kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä monien vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa tukevien yhteisöjen kanssa. 

Varsinais-Suomen, kansallisista ja kansainvälisistä kumppanuuksista ja käytännön yhteiskehittämisen tavoitteista ja konkreettisista tuloksista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa projektikuvausten yhteydessä.

Kumppanit

Näytä lisää
 • University of Oviedo
 • University of applied Sciences Hamburg
 • Mykolas Romeris University
 • VIA University College
 • University of Edinburgh
 • Kibble Education and Care Centre
 • University of Botswana,University of Swaziland
 • University of Zambia
 • Diaconia University of Applied Sciences (DIAK)
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen työryhmät
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri psykiatrian poliklinikat
 • Sospro
 • Siirtolaisinstituutti
 • EHJÄ Ry –Erityishuoltojärjestöjen liitto
 • Turun kaupunki/ sivistystoimiala (varhaiskasvatuspalvelut)
 • SOS Lapsikyläsäätiö Ry
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • PW Partners AS
 • Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus
 • TÜ Viljandi kulttuuriakadeemia
 • Von Krahl Teater