Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.3.2023
Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus

Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus

Haluamme tarjota osaamista hyvinvointi-, koulutus-, kotoutumis- ja työllistymispalvelujen kehittämiseen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Haluamme edistää sosiaalista osallisuutta ja vastustaa syrjäytymistä sekä siitä aiheutuvia epäkohtia kuten näköalattomuutta, yksinäisyyttä ja merkityksettömyyden tunnetta.

Tutkimusryhmän tavoitteet

1. Vaikeasti työllistyvien työllistymisen tukeminen   

Pitkittyneellä työttömyydellä on tutkimusten mukaan useita sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä rapauttavia vaikutuksia. Lähtökohtana on kaikkien oikeus työhön, kuitenkin kohderyhmä ja sen haasteet huomioiden. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden kirjo on laaja ja jokaisen tarpeet ovat erilaiset.

 2. Kotoutuminen osallisuuden edellytyksenä

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä kaupungin, järjestöjen, korkeakoulujen ja toisten tutkimusryhmien kanssa luodaksemme parempia palvelupolkuja ja -malleja kotoutumisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

3. Ryhmät ja yhteisöllisyys yksilön hyvinvoinnin ehtona

Lähtökohtana on yhteisöllisyyden ja sosiaalisen verkoston suuri merkitys yksilön hyvinvoinnille. Yhteisöllisyyden puute sairastuttaa yhteiskuntaamme. Keskitymme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien yhteisöllisyyden tukemiseen ja vertaistukeen.

4. Digitaalinen osallisuus

Jatkamme digitalisaation ja verkkoympäristöjen eri mahdollisuuksien kehittämistä. Huomioimme ja tuomme esiin erityisryhmien hankaluudet digitaalisten ratkaisujen käytössä ja digisyrjäytymisen vaaran.